E-logger | Manualer | Forum

Manual E-logger

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Tips: När du är inloggad i webbtjänsten är det möjligt att direkt hoppa till hjälpavsnittet för den sida du befinner dig på genom att klicka det lilla frågetecknet längst till höger i det grå rubrikfältet.

Innehåll

Om E-logger

E-logger är en specialgjord webbplats för insamling, lagring, övervakning och visning av mätvärden från olika typer av givare i lägenheter, hus och andra fastigheter. Det går att mäta och övervaka nästan vad som helst, till exempel temperatur, luftfuktighet (krypgrund, källare, badrum, vind), elförbrukning (uppdelat på flera förbrukare - hushållsel, uppvärmning osv.), COP effektfaktor hos värmepumpar, flis- och pelletsförbrukning, vattenförbrukning, flöde, ljus osv.

Anslutna givare kan läsas av så tätt som var tionde sekund och timdata sparas upp till tio år. Aktuella givarvärden visas dels i graf och dels i tabell med tidsstämplade min- och max- och medelvärden för det senaste dygnet. Det går förstås även att generera grafer över valfri tidsperiod bakåt i tiden. Larm via e-post och sms kan fås utifrån valfria min- och maxnivåer. Dessutom finns något vi kallar systembild, där aktuella mätvärden fälls in i valfri bild för att få snabb överblick.

För att kunna nyttja E-logger krävs en Logger 2020, Logger 3030 eller en Logger 1010 (säljs av Energibutiken). Logger 2020/3030/1010 är en liten dosa som installeras där mätningen skall ske. Logger 2020/3030/1010 hanterar upp till 50 givare. Mätvärden skickas automatiskt över internet till E-logger.

E-logger körs på servrar som står i ett bergrum och har reservkraft, dubblerad nätverksuppkoppling, speglade diskar och dygnsvis backup.

Abonnemang på E-logger tecknas årsvis. Läs mer i avsnittet abonnemang nedan.

E-logger ägs och drivs av Wennström IT & Media, Anumark 67, 905 95 Umeå, 090-88 88 590. För support, se avsnittet support nedan.

Vad är nyttan med att logga?

Det kan handla om om ekonomi, miljö och trygghet. Men kanske också om väderintresse eller rent allmänt tekniskt intresse.

Ekonomi och miljö

Det finns ofta pengar att tjäna både på mindre förbrukning av hushållsel och på mindre energiåtgång för uppvärmning genom bättre intrimmad värmeanläggning. Den som minskar sin förbrukning minskar på köpet också sin miljöbelastning.

Genom att logga elförbrukningen lär du dig vilka apparater som drar mest energi och blir sporrad att spara. Genom att logga inomhustemperaturen går det att svara på följande frågor: Har du rätt temperatur inomhus? Hur väl regleras den - hur väl fungerar termostaterna på elementen och shuntstyrningen på värmeanläggningen? Är temperaturen för hög eller ojämn finns pengar att tjäna på att hålla den rätt. I vissa fall kan det förstås vara tvärt om, kanske vill du visa för din hyresvärd att värmen är för snål?

För den energimedvetne är det förstås även intressant att jämföra utomhustemperatur med inomhustemperatur och elförbrukning, hur mycket energi går vid olika temperaturer? Har du en värmepump eller pelletspanna finns dessutom fler intressanta temperaturer att mäta och det blir möjligt att utifrån insamlade mätvärden trimma in anläggningen för bättre driftsekonomi.

Trygghet

För den som är på resande fot är det tryggt att veta att värme, kyl och frys fungerar därhemma så att man slipper överraskas av sönderfrusna rör på grund av att värmen stannat när det är riktigt kallt ute eller av en upptinad frysbox med förstörd mat. Att montera givare som mäter temperaturen inomhus samt i kylskåpet och i frysboxen är inte speciellt svårt.

Många är också intresserade av att veta att krypgrunden, källaren och vinden inte håller för hög fuktighet för att undvika mögel.

Väderintresse

I E-logger går det att se dygnets varmaste och kallaste temperatur tillsammans med klockslag, och det är enkelt att få fram temperaturgrafer över dagar, månader och år.

Varför lagra mätdata på en webbplats?

Det finns flera fördelar med att logga mot en webbplats istället för mot en egen hårddisk. Du kommer åt dina mätvärden via en vanlig webbläsare var än du befinner dig och kan enkelt visa dem för andra. Du slipper installera och uppgradera programvara och systemet fungerar oberoende av om Windows, Mac-OS eller Linux används som operativsystem på den egna datorn, eller om du använder en surfplatta eller mobiltelefon. Du slipper ha en egen energikrävande PC igång dygnet runt för att logga. Desutom är tillgängligheten och driftssäkerheten högre, i E-logger lagras mätdata på en server i ett bergrum med reservkraft, dubblerad nätverksuppkoppling, speglade diskar och dygnsvis backup.

Abonnemang

För att nyttja E-logger behövs ett abonnemang. Beroende på om du är privatperson eller representerar ett företag finns några olika abonnemang att välja på. Skillnaden mellan privat- och företagsabonnemang är främst stödet för fler loggrar samt möjlighet till prioriterad personlig support. I övrigt består skillnaderna i olika många funktioner och olika nivåer i vad gäller till exempel lagringsintervall, antal givare och grafer.

Beställning av abonnemang och fler loggrar, samt byte och förlängning av abonnemang görs inifrån E-logger i panelen abonnemang under “kontoinställningar”. Innan det går att hantera abonnemang måste två saker vara uppfyllda, Logger 2020/3030/1010 skall vara uppkopplad enligt instruktionerna i avsnittet kom-igång och kontaktuppgifter skall vara ifyllda.

Översikt över abonnemang

Abonnemang.png

Utgångsläget är "Privat gratis" för privatpersoner och "Demo" för företag. Användare som registrerat sig innan 29/3 2012 har ett abonnemang som ligger snäppet under "Privat plus", dessa användare har en tid på sig att välja ett nytt abonnemang.

Abonnemang betalas i förskott och tecknas för minst ett år i taget. Detta gäller även vid byte mellan olika abonnemang. Vid teckning av två- eller treårsabonnemang utgår en liten rabatt. Betalning sker med kreditkort eller internetbank via Payson säker förbindelse. Vi tillämpar 30 dagars öppet köp.

Frågor rörande abonnemang och beställningar skickas till order@e-logger.se. Eller ring 090-88 88 590. Notera att beställning endast kan ske över internet via E-logger.se enligt ovan.

Förlängning

Förlängning av abonnemangets giltighetstid kan göras när mindre än ett halvår återstår.

60 dagar före abonnemangets förfallodag skickas den första påminnelsen via e-post, därefter skickas en påminnelse i veckan. På förfallodagen upphör alla funktioner utom mottagning och lagring av mätdata. Mätdata tas fortsatt emot och lagras minst en månad efter förfallodagen. Så snart abonnemanget förnyas återaktiveras alla funktioner igen.

Uppgradering

Det går när som helst att uppgradera abonnemang utan att förlora någonting på det, eventuellt tillgodohavande i föregående abonnemang tillgodoräkns det nya vid byte.

Notera att det vid byte av abonnemang ibland kan bli en paus i loggningen på ett antal minuter.

Nedgradering

För att nedgradering av abonnemang skall vara möjlig måste antal kanaler, grafer, larm osv. ligga inom gränsen för det abonnemang nedgradering skall ske till. Radera det som eventuellt ligger över. Skicka sen begäran om nedgradering till support@e-logger.se, glöm inte ange loggerns id. Observera att nedgradering inte kan ske under avtalsperiod.

Fler loggrar

Ett abonnemang är knutet till ett specifikt användarkonto. När flera loggrar är kopplade till samma abonnemang nås de alltså via ett och samma användarkonto. Val av logger sker i huvudmenyn.

Alla abonnemang inkluderar möjlighet att koppla upp en logger. För att ansluta fler loggrar krävs att abonnemanget stöder det och att betalning är erlagd för de ytterligare loggrarna. Alla loggrar på samma abonnemang har alltid samma löptid. När fler loggrar läggs till ett abonnemang beräknas betalningen för dessa loggrar utifrån återstående tid på abonnemanget. Om giltighetstiden på abonnemanget är mindre än 120 dagar går det inte att köpa till fler loggrar innan giltighetstiden förlängts.

När kraven för att ansluta fler loggrar är uppfyllda visas länken "Anslut ny logger" i panelen abonnemang under “kontoinställningar”. Klicka länken för att öppna en dialog i vilken klient-ID för den nya loggern skrivs in. Om klient-ID är giltigt går det sedan direkt att välja den nya loggern i huvudmenyn.

Observera att endast nya loggrar som inte redan är anslutna till något konto kan läggas till på det sätt som beskrivs ovan. Gäller det en redan ansluten logger som skall flyttas mellan konton, kontakta support@e-logger.se och uppge loggerns id samt användarnamn på de konton det gäller.

Support

För privatkunder sker support endast via vårt supportforum. I forumet får ni kvalificerad hjälp av oss som utvecklat systemet, oftast samma arbetsdag. Många frågor är dessutom redan besvarade i forumet. Genom att använda forumets sökfunktion, som nås genom att klicka “sök” i menyraden, går det många gånger att hitta svar på sin fråga direkt.

För företagskunder med standardabonnemang ingår även support per e-post via support@e-logger.se, och för företagskunder med plusabonemmang support per telefon på 090-88 88 590.

Kortfattade anvisningar

Dessa instruktioner förutsätter Logger 2020 med mjukvara 111109 eller senare eller Logger 3030 eller Logger 1010.

Kom-igång

Observera att E-logger håller reda på din logger helt automatiskt, du behöver inte någonstans ange vad du har för extern ip-adress och det går att flytta loggern mellan olika bredbandsoperatörer utan att göra någon ändring i inställningarna.

Installera aldrig en logger på avstånd utan att först ha provkört den ett par dygn på hemmaplan. Om det uppstår problem sker det i regel under de första dygnen, och då är det praktiskt att ha utrustningen i närheten. Det är viktigt att systemet provkörs precis så som det skall användas, så vid provkörning, koppla upp precis de givare som skall användas i den slutgiltiga installationen och se till att ha precis de inställningar som skall användas i den slutgiltiga installationen.

Observera att om Logger 2020 med solfångarstyrning används sker val i inställningsmenyn med vridratten inuti lådan.

 1. Om du inte redan har ett konto i supportforumet måste du skapa ett. Gå till http://e-logger.se/forum och klicka “registrera” i menyn överst på sidan. När ditt forumkonto är godkänt skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav vid registreringen. Alla forumkonton granskas och godkänns manuellt så det kan ibland ta ett par arbetsdagar innan det är klart. Kom ihåg att kontrollera din skräppostmapp så att meddelandet om att ditt konto är klart inte hamnat där.
 2. Koppla in givare till loggern.
 3. Anslut en nätverkskabel mellan logger och router.
 4. Koppla in strömadaptern till loggern.
 5. När loggern startar, kontrollera att det inte visas några felmeddelanden i teckenfönstret och att mätvärden visas korrekt för alla temperaturgivare. Vid problem, läs stycket “Vid givarproblem” i manualen.
 6. Logger 2020: Finns elmätare ansluten till någon av de interna elmätaringångarna på Logger 2020, gör elmätartestet. Använd den utstickande knappen på loggerns högra sida enligt följande: Håll inne knappen cirka 3 sekunder och släpp den då teckenfönstret visar “El test”. Dubbelklicka sen knappen så att den nedre raden börjar blinka. Slå igång en spisplatta eller varmluftpistol eller något annat som går ansluta till elmätaren och drar mycket effekt. Nu skall dioden på loggern blinka och högtalaren pipa i takt med pulserna från elmätaren. Kommer inga pulser, kontrollera kablaget alterantivt justera in mätarsensorn bättre. Enkelklicka knappen för att växla mellan de bägge elmätaringångarna. Dubbelklicka knappen för att avsluta testfunktionen. Håll sen inne knappen eller vänta en stund för att komma ur menyn. Observera att Logger 2020 inte visar rätt effekt förän rätt pulstal är inställt nedan.
 7. Logger 2020: Välj driftläge "E-logger" i inställningsmenyn i loggern. För komma in i inställningsmenyn och göra inställningar används den utstickande knappen på loggerns högra sida enligt följande: Håll inne knappen cirka 3 sekunder och släpp den då teckenfönstret visar “El test”. Enkelklicka knappen tills det står “Funktion PC Lsoft”. Dubbelklicka så att “PC Lsoft” börjar blinka. Enkelklicka för att växla till “E-logger”. Avsluta med dubbelklick. Nu startar loggern om och kopplar upp sig mot nätet.
 8. Logger 3030: Välj driftläge "E-logger+LoggerSoft" i inställningsmenyn i loggern. För komma in i inställningsmenyn och göra inställningar, håll fingret på pekskärmen i 3 sekunder. När Driftläge "E-logger+LoggerSoft" är valt startar loggern om och kopplar upp sig mot nätet.
 9. Logger 1010: Välj driftläge "E-logger+LoggerSoft" i inställningsmenyn i loggern. För komma in i inställningsmenyn och göra inställningar, håll fingret på valknappen i 3 sekunder. När Driftläge "E-logger+LoggerSoft" är valt startar loggern om och kopplar upp sig mot nätet.
 10. Efter en liten stund bör loggern visa ett ID i teckenfönstret, skriv ner det på ett papper (obs! siffran noll har ett diagonalt streck över sig, det har inte bokstaven o). Om loggern inte visar något id utan istället ett felmeddelande, läs då stycket “Felsökning av internetläget, felmeddelanden” i manualen.
 11. Nu är det dags att aktivera E-logger. Gå till http://e-logger.se/ och fyll i ditt användarnamn och lösenord till supportforumet. I fältet Klient-ID fyller du i det id som visas i teckenfönstret i loggern. Dubbelklicka till sist kommandoknappen på Logger 2020 för att slutföra uppkopplingen. Eller tryck lätt på pekskärmen på Logger 3030. Eller tryck valknappen på Logger 1010.
 12. Klicka "Givare" i menyn i E-logger och klicka "Uppdatera givarlista".
 13. Nu visas alla givare ansluta till loggern i en lista. De två översta raderna av typ "Energi" är loggerns interna pulsingångar (fyra sista "00DF" = pulsingång 1, fyra sista "01DF" = pulsingång 2). Finns elmätare anslutna till dessa ingångar, skriv in antal pulser per kWh (utifrån uppgiften "imp/kWh" som står på respektive mätare). Observera att rutan "Tid-till-puls-läge" INTE skall kryssas för elmätare.
 14. Klicka "Kanaler" i menyn i E-logger. Här väljer man vilka givare som loggern skickar mätvärden från till webbtjänsten.
 15. Klicka de röda raderna för inomhustemperatur, utomhustemperatur, el total och el värme för att skapa kanaler för dessa.
 16. Klicka "Ny kanal" för att skapa kanaler för övriga givare.

Inom några minuter bör mätvärden börja trilla in i E-logger.

Nu är det möjligt att välja abonnemang. Se avsnittet abonnemang ovan.

Inkoppling av fler givare eller moduler

Bryt strömmen till Logger 2020/3030/1010 genom att dra ur nätadaptern från eluttaget. Koppla in de nya enheterna. Sätt i nätadaptern och se till att loggern startar utan felmeddelanden.

Därefter måste de nya givarna eller modulerna definieras upp i webbtjänsten enligt följande:

 1. Klicka "Givare" i menyn i E-logger och klicka "Uppdatera givarlista". Glöm inte ange pulser per enhet om det gäller nya pulsingångar.
 2. Klicka "Kanaler" i menyn i E-logger och skapa kanaler för de nya givarna.

Byte av givare eller moduler

Att givare eller moduler går sönder är ytterst ovanligt. Men det kan till exempel inträffa om felaktig spänning ansluts eller vid åsknedslag

Bryt strömmen till Logger 2020/3030/1010 genom att dra ur nätadaptern från eluttaget. Koppla ur de trasiga enheterna och koppla in de nya. Sätt i nätadaptern. När Logger 2020/3030/1010 startar indikeras förmodligen nu fel eftersom tidigare inkopplade enheter saknas. För att få bort felindikeringen måste minnet nollställas, hur det görs står i respektive manual för Logger 2020/3030/1010.

Därefter måste givarna eller de givare som modulen innehåller bytas ut i kanaldefinitionerna i webbtjänsten:

 1. Klicka "Givare" i menyn i E-logger och klicka "Uppdatera givarlista". Nu skall de nya enheterna dyka upp. Glöm inte ange pulser per enhet om det gäller nya pulsingångar.
 2. Klicka "Kanaler" i menyn i E-logger. Klicka "Ändra" bredvid de kanaler som innehåller de givare som är utbytta och välj nya givare i det översta fältet "Givare".

Byte från Logger 2020 till Logger 3030

Det är relativt enkelt att byta från Logger 2020 till Logger 3030 i webbtjänsten.

Data ligger lagrade i kanalerna, så så länge inte någon kanal rederas så behålls all insamlad mätdata från Logger 2020. Det går sen att fortsätta lagra data i samma kanaler med Logger 3030.

Det första steget i att koppla upp Logger 3030 mot E-logger är att välja driftläge "E-logger + LoggerSoft" i inställningsmenyn i Logger 3030 och skriva in det id som visas i loggerdisplayen under inställningar->konto i E-logger. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad.

Nästa steg är att trycka lätt på loggerdisplayen så den ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart den nya loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall de flesta menyer åter synas i E-logger.

Om temperaturgivare och moduler flyttas från Logger 2020 till Logger 3030 så kommer webbtjänsten automatiskt hitta koppling mellan givare och kanaler och fortsätta logga till samma kanaler som förut. Om någon givare eller modul inte hittas så visas "Ej hittad" istället för ett givarnummer i kolumnen "Givare" på givarlistan. Har du många givare och moduler, försök fördela dem någorlunda jämnt mellan de tre givaringångarna märkta "Sensors 1", "Sensors 2" och "Sensors 3", på så sätt fungerar nätet bättre och det blir enklare att felsöka.

Flytt av elmätare från Logger 2020 till Logger 3030

Om elmätare skall flyttas från en pulsingång på Logger 2020 till en pulsingång på Logger 3030 så behöver man i webbtjänsten ställa in pulstal per kWh och sen knyta ihop rätt ingång med rätt kanal.

Logger 2020 har två interna pulsingångar, det är polskruv 8 och 9 på anslutningsplinten. Logger 3030 har 6 interna pulsingångar som även kan användas som digitala ingångar, det är därför de kallas PD-ingångar (Pulse Digital), på kretskortet är de märkta PD1, PD2, PD3, PD4, PD5 och PD6.

I E-logger ligger pulstalet under inställningar->givare, klicka "ändra" för den givare det gäller och leta efter fältet "Pulser per enhet". Anteckna det pulstal som var ifyllt på Logger 2020 och skriv in samma pulstal för pulsingången för Logger 3030. För Logger 2020 heter pulsingångarna P01 och P02 i E-logger, om du inte gett dem eget namn förstås. Id är alltid samma för alla Logger 2020, 320008014E9B00DF och FB0008014E9B01DF. Eftersom pulsingångarna från Logger 2020 inte finns i Logger 3030 så kommer det att stå "Ej hittad" framför dem i givarlistan. För Logger 3030 har pulsingångarna PD01, PD02, PD03, PD04, PD05 och PD06 som förvalt namn i E-logger. Till skillnad från Logger 2020 har Logger 3030 inte samma id på pulsingångarna på olika loggrar. De fyra sista tecknena är dock samma för pulsingångarna i alla Logger 3030; "00C0", "01C0", "02C0", "03C0", "04C0" och "05C0".

Pulsingångarna från Logger 2020 går bra att radera i givarlistan i E-logger genom att klicka länken "Radera" i kolumnen "ändra". Kom ihåg att det aldrig är ett problem att radera givare, de innehåller inga data. Kanaler däremot skall du aldrig radera eftersom de innehåller mätdata!

När rätt pulstal är ifyllt för pulsingångarna så behöver dina gamla energikanaler knytas ihop med de nya pulsingångarna. Det görs under inställningar->kanaler. Klicka ändra för den kanal det gäller och välj rätt pulsingång.

Funktioner i huvudmenyn

Val av logger

Om flera loggrar är kopplade till samma konto visas en meny för loggerval längst till vänster i huvudmenyn. Klicka på den logger du vill hantera. Varje logger går att namnge i kontoinställningarna. Om en logger inte är namngiven visas dess klient-ID i menyn för loggerval.

Översiktssida

På denna sida visas de senaste mätvärdena från alla definierade kanaler i tabell och graf. Visade mätdata uppdateras automatiskt, en gång i minuten, med nya värden 10 gånger då man loggat in, efter 10 gånger blir knappen ”uppdatera” aktiv med vilken man då kan starta ytterligare 10 automatiska uppdateringar.

Grafer

Vanliga grafer

Grafer kan skapas antingen för en enstaka kanal eller för en kanalgrupp. Man ser skillnad på kanaler och kanalgrupper genom att kanalgrupper är markerade med ett taktecken (^) innan gruppnamnet. Det finns alltid en fördefinierad grupp som heter ”Alla kanaler” som innehåller just alla kanaler.

Start- och stopptid på en graf anges genom att fylla i olika värden i de två fälten ”starttid” och ”tidsrymd”. Visning kan ske antingen från nu och bakåt, från en valfri tidpunkt och framåt, eller av alla data. Det kan tyckas knepigt vid första anblicken men i grund och botten handlar det om att antingen fylla i en nolla eller datum och tid i det första fältet i kombination med en tidsperiod eller valet ”alla data” i det andra fältet. Läs igenom exemplen nedan så klarnar det förhoppningsvis och när du väl övat lite kommer du att märka att det är enkelt.

Giltiga val för starttid är

Exempel:

När en graf väl är skapad kan man ändra den genom att använda knappraden ovanför respektive graf. Klicka knappen uppdatera för att uppdatera grafen efter nya inställningar eller med nya mätvärden. Klicka knappen radera för att radera grafen.

Alla skapade grafer ligger kvar i tjänsten precis så som de är skapade ända tills man klickar ”Uppdatera” eller ”Radera”. Om fler än en graf finns definierad visas även knapparna ”Upp” och ”Ner” med vilka det går att flytta om graferna i höjdled.

Periodjämförelse

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang.

Ibland är det intressant att kunna lägga kurvor med data från två olika tidsperioder i samma graf. Det går till enligt följande: Skapa först en vanlig graf med maximalt 4 kanaler. Fyll i ytterligare en starttid i fältet “Starttid jämför” (denna tidsangivelse måste ligga före den normala starttiden för grafen). Uppdatera grafen. Nu visas en graf med två kurvor för varje kanal, en från varje angiven period.

Några exempel:

Exempel - periodjämförelse utomhustemperatur två olika veckor

Exempel periodjämförelse.png

Sambandsgrafer

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang. När funktionen är tillgänglig nås den via valet “Samband” i det vanliga grafgränssnittet under “Grafer”.

En sambandsgraf är en graf med punkter där värdet för x-axeln kommer från en kanal och y-axeln från en annan. Detta gör det enkelt att se samband mellan två kanaler. Som till exempel hur energiförbrukning eller framledningstemperatur varierar med utomhustemperaturen.

En sambandsgraf kan spänna över antingen en vecka, en månad eller ett år. Om tidsrymden är en vecka är varje punkt ett medelvärde för en timme, om tidsrymden är en månad är varje punkt medelvärde för 6 timmar, och om tidsrymden är ett år är varje punkt ett medelvärde för ett dygn.

Om grafen spänner över ett år visas punkter för varje månad med olika symboler så att det går att se vilka punkter som hör till vilken månad.

Om grafen spänner över en månad eller en vecka visas de två punkter som ligger senast i tid med något ljusare färg och större storlek, detta är praktiskt i grafer som går “fram till nu” för se just var de senaste värdena ligger.

Att skapa en sambandsgraf är mycket enkelt. Välj graftyp “Samband”, välj två kanaler, fyll i fältet starttid och välj tidsrymd samt klicka “Ny graf”. De datum som anges i fältet starttid räknas automatiskt om till närmaste jämna vecka, månad eller år. Anges starttid 0 går istället grafen “fram till nu” och 7 eller 30 dagar bakåt. (Det går inte att få en graf ett år bakåt vid startid 0.)

På samma sätt som i vanliga grafer går det även för sambandsgrafer att göra en periodjämförelse, det vill säga att lägga in punkter för ytterligare en vecka/månad/år i samma graf genom att ange en starttid i fältet “Starttid jämför”.

Exempel - Sambandsgraf över ett år som visar utomhustemperatur och snitteffekt till en värmepump, värmepumpen används för uppvärmning av bostadshus och utomhuspool

Exempel samband.png

Mögelriskgrafer

Denna funktion är tillgänglig för de abonnemang som innehåller sambandsgrafer. För att funktionen skall visas måste minst en fuktmodul finnas i systemet. När funktionen är tillgänglig nås den via valet “Mögelrisk” i det vanliga grafgränssnittet under “Grafer”.

Mögelriskgrafer är en speciell sorts sambandsgraf med temperatur på x-axeln, luftfuktighet på y-axeln samt ett markerat område inom vilket risk för mögel råder. Området för mögelrisk är baserat på uppgifter över mögeltillväxt från "Prediction of mould fungus formation on the surface of and inside building components." Klaus Sedlbauer 2001.

Exempel - Mögelriskgraf där två olika år jämförs, mätplats är en krypgrund som avfuktas med en luftavfuktare ställd på 60% Exempel mögelrisk.png

Stapeldiagram

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang. När funktionen är tillgänglig nås den via valet “Stapel” i det vanliga grafgränssnittet under “Grafer”.

Stapeldiagram används med fördel till att visa mängd av sådant som förbrukas eller genereras, som till exempel soltimmar, solenergi, kall- och varmvatten, elenergi, bränsle och uteffekt från värmeanläggning. Stapeldiagram kan innehålla upp till fyra valfria kanaler (även beräknade) där varje kanal visas i en separat stapel. En av kanalerna kan alternativt visas som kurva istället för stapel, vilket kan vara praktiskt för att relatera övriga staplar till sådant som gör sig bättre som kurva, exempelvis utomhustemperatur. När ett stapeldiagram innehåller en kurva visas skalan för den i separat y-axel till höger i diagrammet.

Stapeldiagram kan genereras för en vecka, en månad, eller ett år. Om tidsrymden är en vecka eller en månad representerar varje stapel ackumulerad summa för en dag. Om tidsrymden är ett år representerar varje stapel ackumulerad summa för en månad.

På samma sätt som i vanliga grafer går det även för stapeldiagram att göra en periodjämförelse, det vill säga att lägga in staplar för en föregående vecka/månad/år i samma diagram genom att ange en starttid i fältet “Starttid jämför”. Detta är praktiskt för att till exempel jämföra elförbrukning mellan olika år. Staplarna för den period som ligger först i tiden visas då med ljusare färg och streckat mönster snett till vänster bakom de staplar som gäller för den senare perioden. Innehåller diagrammet en kurva visas en andra kurva fast streckad för den period som ligger först i tiden.

Exempel – beräknad kanal på producerad effekt från solfångare, tidsrymd en månad

Exempel stapel soleffekt.png

Exempel – beräknad kanal för hushållsel samt två vanliga elkanaler, tidsrymd en vecka.

Exempel stapel 3 kanaler.png

Exempel – varmvattenförbrukning, jämförelse av två olika veckor

Exempel stapel varmvatten.png

Staplade stapeldiagram

Staplade stapeldiagram är en variant av stapeldiagram där de valda kanalerna läggs ovanpå varandra i samma stapel (de ingående kanalerna summeras på höjden) istället för att ligga i separata staplar. I övrigt fungerar de precis som vanliga stapeldiagram. Se instruktioner ovan.

Exempel – staplar med el värme och beräknad kanal för hushållsel samt utetemperatur som kurva, jämförelse av två olika år. Streckade staplar och streckad linje är föregående år. Staplarna för innevarande år tar slut i maj eftersom grafen genererades i maj.

Exempel stapel staplad.png

Live

Obs! Live-funktionen kan inom kort komma att bli avstängd då den inte fungerar via https utan bara via http. Förhoppningsvis går detta lösa på sikt.

Denna funktion endast tillgänglig i vissa abonnemang. Funktionen kräver loggermjukvara 111006 eller nyare.

Normalt uppdateras grafen i webbtjänsten E-logger som tätast en gång i minuten. Det är länge att vänta en minut på grafuppdatering om det gått ett överhettningslarm eller om man håller på att trimma in en anläggning och vill se var mätvärdet är på väg. Men med funktionen Live går det att under några minuter i taget få kontinuerliga uppdateringar var tionde sekund.

När du klickar “Live” visas en graf som innehåller kurvor för alla definierade kanaler. Under grafen visas alla kanalnamn med senaste mätvärde och en kryssruta. Genom att kryssa i och ur kryssrutor bredvid kanalnamnen går det att påverka vilka kanaler som visas i grafen. Där finns även en kryssruta “Alla”, den kryssar i eller kryssar ur kryssrutorna för alla kanaler.

När några minuter gått slutar graf och mätvärden updateras. Klicka då knappen “Fortsätt” för att fortsätta i samma graf. Om du lämnar webbläsaren för en tid går det inte längre att fortsätta på samma graf och då visas istället knappen “Börja om”.

Varje logger har en viss mängd tid som går att använda varje dygn respektive månad. När tiden är slut går livefunktionen inte att använda förän tid automatiskt fylls på vid nytt dygn eller månad. Dessa begränsningar måste finnas eftersom liveläget drar relativt mycket överföringskapacitet.

Live är testat och fungerar i nyare versioner av IE, Firefox och Chrome. Live fungerar inte i standardwebbläsaren i Android men däremot i vissa versioner av Firefox för Android.

Tillförlitligheten hos Live beror av internet och är tyvärr därför inte 100%, vid hård belastning kan data fördröjas eller utebli.

Exempel - livefunktionen med tre valda kanaler

Exempel live.png

Mätare

Detta menyval visas endast i företagsabonnemang. Klient måste vara Logger 3030 PRO, Logger 1010 Modbus/M-bus/HAN/H1 eller LoRaWAN.

Räkneverk

På sidan räkneverk visas en sammanställning av alla räkneverk från elmätare, energimätare och vattenmätare anslutna till kontot. Räkneverken kan tas in från en eller flera loggrar, eller vara anslutna via LoRaWAN. Endast äkta räkneverk visas här, det vill säga faktiska räkneverk avlästa via Modbus, M-bus, HAN/H1 eller LoRaWAN. Framräknade räkneverk baserade på pulsingångar visas ej.

Detta visas i de olika kolumnerna:

Valfri period

Med denna funktion går det att för valfri period få ut:

(*) Endast enskilda räkneverk, ej kostnadsställen.

Klicka "välj" period för att beräkna förbrukning för valfri period, en meny öppnas för val av start- och slutdatum, år, månad, dag samt timme. Använd snabbvalen för att snabbt fylla i datum för idag, igår, föregående månad osv. När beräkningen är klar visas den i kolumnen "Valfri" period. Om beräkningen sker för ett kostnadsställe sker en separat beräkning för varje ingånde räkneverk, dessutom med hänsyn till procentuell andel.

Förbrukning uppdelad på hög- och låglast.

Här fördelas förbrukningen för den valda perioden på hög- och låglast för att kunna debitera för olika timtaxa. Period för höglast är ställbar.

Grafer

Graf över förbrukning per timme innebär att förbrukningen för olika dagar summeras timsvis. Diagrammet innehåller 24 staplar där varje stapel representerar en timme, den första representerar klockan 00-01 alla valda dagar, den andra klockan 01-02 alla valda dagar osv. Förutsättningen för att detta diagram skall visas är att den valda tidsperioden innehåller jämna dygn.

Graf över förbrukning per dag är ett diagram med en stapel per dag i månaden. Förutsättningen för att detta diagram skall visas är att den valda tidsperioden innehåller en jämn månad.

Kostnadsställen

På sidan kostnadsställen går det att skapa kostnadsställen med upp till fem mätare per kostnadsställe. Det går att ange en procentsats för varje mätare för den som till exempel vill fördela en värmekostnad på flera hyresgäster efter yta.

Kostnadsställen visas i en lista på samma sätt som räkneverk, i listan framgår vilka räknare som ingår i varje kostnadsställe och hur stor förbrukningen är.

Detta visas i de olika kolumnerna:

Rapporter

Rapportfunktionen gör det enkelt att i detalj hålla koll på sin energiförbrukning uppdelat på olika energiförbrukare och i relation till utomhustemperatur. Minimikravet för att rapportfunktionen skall kunna användas är att en kanal för "el total" finns definierad.

Vilka kanaler som ingår i rapporten styrs av valet “kanaltyp” i kanalinställningarna. Klicka "Ändra" under "Kanaler" för den kanal du vill ha med och välj lämplig kanaltyp. Nu skall kanalen dyka upp i rapporten vid nästa uppdatering (uppdatering sker en gång i timmen). För pulskanaler finns valen “Fastbränsle”, “Elförbrukare” (max 3), “El värme” och “El total”. För temperaturkanaler finns valen “Utomhustemperatur” och “Inomhustemperatur” (inomhustemperatur är fn. ej med i rapporten).

Rapportfunktionen går enbart att använda tillsammans med sådana typer av kanaler den är avsedd för, det vill säga elförbrukare och fastbränsle (flis, pellets). Om det inte finns någon kanaltyp vars namn stämmer in på det som mäts skall kanaltyp sättas till "Ingen". Det innebär då att rapportfunktionen inte används för den kanalen. Om en kanal av misstag kommit med i rapporten och sen tas bort genom att kanaltyp sätts till "Ingen" kan det ta upp till en timme innan kanalen försvinner från rapporten igen.

Förbrukningen visas i stapeldiagram där det i varje stapel med olika färger framgår hur stor andel som el som gått till uppvärmning (direktel, värmepump), respektive hushållsel. Det är även möjligt få med enskilda förbrukare i diagrammen (upp till tre elmätare utöver mätare för el total och el värme) samt fastbränsle (pellets, flis).

Rapporten innehåller tre stapeldiagram med olika tidsperioder i varje samt ett antal tabeller med statistik.

De två översta stapeldiagrammen visar förbrukning timme för timme de senaste 24 timmarna samt förbrukning dag för dag de senaste 30 dygnen. Dessa diagram uppdateras en gång i timmen. Senaste värde visas längst till höger och äldst värde längst till vänster i diagrammet, staplarna längst till höger i varje diagram representerar alltså alltid senaste timme eller dygn. Siffrorna på x-axeln i timdiagrammet skall tolkas så att 0 betyder förbrukning under timme noll dvs. stapeln ovanför siffran 0 visar förbrukning från och med 00:00 till 01:00, 1 betyder från och med 01:00 till 02:00 och så vidare. Siffrorna på x-axeln i dagsdiagrammet står för datum i månaden. Diagrammen är sammankopplade; klicka valfri dagsstapel i det nedre diagrammet för att visa timförbrukningen för vald dag i det övre diagrammet.

Under trettidygnsdiagrammet finns en tabell med min-, max- och medeldygnsförbrukning samt totalförbrukning för de senaste 30 dygnen uppdelat på förbrukare.

I det nedersta stapeldiagrammet visas förbrukning 12 kalendermånader bakåt. Detta diagram uppdateras vid månadsskifte och visas inte förän det finns data för föregående kalendermånad.

Under tolvmånadersdiagrammet finns en tabell med min-, max- och medeldygnsförbrukning samt totalförbrukning för de senaste 12 kalendermånaderna uppdelat på förbrukare.

Finns kanal av typ “fastbränsle” visas två flikar överst i rapporten, dels "Elförbrukning kWh" som är standardrapporten för elförbrukning, dels en flik "Fastbränsle kg" med staplar för kilo bränsle i diagram för 24 timmar, 30 dagar och 12 månader. Finns utöver kanal för “fastbränsle” även kanal typ "El värme" visas dessutom en tredje flik "Uppvärmning kWh" med diagram för el värme och fastbränsle omräknat till kWh samt tabeller med totala kWh för uppvärmning.

Förbrukningsrapporten går att visa på publik hemsida hos E-logger genom att kryssa rutan "Visa rapport elförbrukning" under "Publikt"->"Publikt automatiskt genererad hemsida". Tyvärr går rapporten på grund sin uppbyggnad för närvarande inte att visa på en extern hemsida.

Exempel - Rapport med tre elmätare för total, värme och spa samt utomhustemperatur.

Exempel rapport.png

Export av mätdata

Detta menyalternativ visas endast när Logger 2020/3030/1010 är direktuppkopplad mot webbtjänsten. (Den som loggar med pc-programmet LoggerSoft kan komma åt sina värden i lagringsmappen på hårddisken på den dator där LoggerSoft körs.)

Export kan ske antingen till bildskärmen eller till zipkomprimerad textfil. All export sker i tabellform med en rad per tidpunkt, där den första kolumnen är tidpunkt på formatet YYMMDD HH:MM och efterföljande kolumner en kolumn för varje vald kanal med punkt som decimaltecken. När data exporteras som textfil åtskiljs kolumnerna av tabtecken (chr 9) villket gör det möjligt att direkt klippa och klistra in värden från textfilen i Microsoft Excel eller OpenOffice Calc. (En automatisk importfunktion för dessa datafiler i LoggerSoft kan eventuellt komma på sikt om stort intresse finns för det.)

Exempel på export med tidsupplösning timmar:

 Tid       El total  Innetemp  Utetemp
 160503 00:00  1.391    22.92    4.42
 160503 01:00  1.286    22.84    4.51
 160503 02:00  0.938    22.78    4.39
 160503 03:00  0.901    22.70    4.10
 160503 04:00  1.706    22.61    3.29
 160503 05:00  1.095    22.54    1.84
 160503 06:00  0.783    22.46    4.20
 160503 07:00  0.616    22.38    8.19
 160503 08:00  1.677    22.25    8.71
 160503 09:00  0.726    22.16    10.53

På bildskärmen visas som mest 500 rader åt gången. Maximalt antal mätvärden som på samma gång kan exporteras till textfil är 100 000.

Välj kanaler att exportera data från genom att klicka kanalnam med musen i fältet med kanaler. För att markera flera kanaler, håll nere ctrl-tangenten på tangentbordet och klicka samtidigt på varje kanal du vill välja. För att markera flera kanaler i rad, klicka den första kanalen du vill välja, håll sen nere shift-tangenten på tangentbordet samtidigt som du klickar den sista kanalen.

De datum som visas inom parentes bredvid varje kanalnamn anger datum för då det första respektive det sista mätvärdet för kanalen lagrats. Observera att det kanske inte alltid finns sparade mätvärden för hela tidsperioden mellan dessa datum, det kan finnas luckor på grund av exempelvis trasiga givare, överföringsfel eller att loggningsutrustningen varit avstängd. Enklaste sättet att få en snabb överblick över när data finns och inte är att göra en graf.

I fältet tidsperiod skriver man in för vilken tidsperiod data skall exporteras. Giltiga val för tidsperiod är:

Fältet tidsupplösning anger hur tätt mätvärden exporteras, minuter eller timmar. Mätvärden med minutupplösning finns tillgängliga 31 dagar bakåt i tiden. Mätvärden med timupplösning finns kvar i upp till 10 år. Notera att mätvärden med timupplösning inte är ett enda stickprov från respektive timme utan ett medelvärde av alla minuter under respektive timme. (Se även hur data lagras nedan.)

Det går i dagsläget ej att få ut data med 10 sekunders intervall annat än genom att använda funktionen för automatisk export av mätdata .

Redigera mätdata

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang.

Funktionen “Redigera mätdata” används för att ta bort/korrigera felaktiga mätvärden. Till exempel kan det röra sig om att ta bort spikar på elförbrukningskurvan som uppstått av att det blivit skräppulser då en elmätarsensor flyttats om.

Gör så här

Observera att det kan ta ett tag innan redigeringarna slagit igenom i publika grafer och rapporter. Normalt tar det minst 10 minuter innan publika grafer uppdateras. Är tidsperioden för en publik graf längre än 30 dagar kan det ta ända upp till ett dygn. Stapeldiagram i rapport över senaste 24 timmarna och senaste 30 dagarna uppdateras en gång i timmen. Stapeldiagram i rapport över senaste 12 månaderna uppdateras vid månadskifte.

Inställningar

Kontoinställningar

Kontaktuppgifter

Här fyller du i dina kontaktuppgifter.

Abonnemang

Här väljer du mellan olika typer av abonnemang, lägger till fler loggrar till samma abonnemang samt förlänger giltighetstiden på abonnemanget.

Se avsnittet abonnemang ovan.

Klient

Här skrivs det klient-ID som visas i klienten in. Detta behöver normalt bara göras vid nollställning av loggern. Normalt skrivs ID in vid aktivering av kontot.

Uppdatering av logger

Finns ny mjukvara tillgänglig till Logger 2020/3030/1010 visas det i en panel här.

Givarinställningar

Denna meny visas endast när klienten är Logger 2020, Logger 3030 eller Logger 1010. Används pc-programmet LoggerSoft görs givarinställningarna i inställningsmenyn i det programmet.

På skärmen visas en lista på alla tillgängliga givare i systemet, en rad per givare. Genom att klicka länken ”ändra” bredvid varje givare går det att namnge givare, bestämma vilka givare som skall visas på lcd-displayen på loggern samt ställa in antalet pulser per kWh för anslutna elmätare.

Knappen "Uppdatera givarlista" används då nya givare anslutits till systemet. När "Uppdatera givarlista" klickas söker loggern av givarnätet efter nya givare och rapporterar dem till webbtjänsten. Om nya givare identifieras läggs de till i listan. Om tidigare identifierad givare faller bort markeras den som "Ej hittad", läs då avsnittet ”Vid givarproblem” i manualen för loggern.

Offsetjustering

Om Logger 2020 har mjukvara 100526 eller högre och är direktuppkopplad mot webbtjänsten visas ett val för offsetjustering i inställningarna för respektive givare. (Den som loggar med pc-programmet LoggerSoft har offsetjustering i det programmet.)

Temperatur, högtemperatur och fukt går att justera +-15 enheter. Temperatur i hundradelar, högtemp och fukt i tiondelar. Elmätaringångar går ej att offsetjustera. För offsetjustering av analoga ingångar, se rubriken nedan.

Offsetinställningen påverkar allt som har med givaren att göra:

Justering av analoga och digitala ingångar

Om Logger 2020 har mjukvara 110119 eller högre och är direktuppkopplad mot webbtjänsten visas ett antal extra fält för ingångarna från anslutna IO-moduler.

Inställningarna för 0% och 100% påverkar, precis som offsetjusteringen för övriga kanaler ovan, allt som har med givaren att göra. Notera att ju lägre spänningsskillnaden är mellan 0% och 100% desto hackigare kommer utsignalen att vara, om skillnaden är liten bör signalen anpassas analogt för att utnyttja hela området 0-5V.

Inställningarna skalfaktor och offset påverkar det som visas i webbtjänsten dvs. mätvärden och grafer, dock inte det som visas i teckenfönstret i Logger 2020 och larmvärden, där gäller fortfarande 0-100%. Observera att befintliga kanaler baserade på ingångarna kan behöva raderas och skapas om för att skalfaktor och offset skall träda i kraft.

Några exempel på skalfaktor och offset:

Indata via RS-232 (från värmepump osv.)

Denna funktion var experimentell och är nu detaktiverad.

Tid-till-puls-läge

Om Logger 2020 har mjukvara 110315 eller senare och är direktuppkopplad mot webbtjänsten visas en kryssruta “Tid-till-puls-läge” i givarinställningarna för loggerns interna pulsingångar.

I tid-till-puls-läget ger Logger 2020 sig själv 10 pulser per sekund så länge det är kontakt mellan +12V och pulsingången. Funktionen går att testa genom att aktivera "eltestet" i loggerns inställningsmeny, då indikeras var 4:e puls med ljud och diodblink när ingången är sluten.

Tid-till-puls-läget kan till exempel användas för att omvandla gångtiden hos en fastbränsletransportör till pulser för att på så sätt enkelt kunna logga flis- eller pelletsförbrukning. Det går till enligt följande: Låt behörig elektriker koppla ett relä parallellt med den motor som driver internskruven på brännaren så att reläet är slutet när motorn går. Den slutande utgången på reläet kopplas mellan +12V och en av pulsingångarna på Logger 2020. Testa med “eltest” enligt stycket ovan. När det fungerar som det skall, logga in i E-logger. Klicka "Ändra" under "Givare" för pulsingången och kryssa rutan "Tid till puls-läge". I fältet pulser per enhet skrivs antal pulser per kilo in. Exempel: skruven körs 5 minuter med tidtagarur och på den tiden matas 1319 gram. 5 minuter är 5*60=300 sekunder och på 300 sekunder går det 300*10=3000 pulser. Pulser per enhet blir då 3000/1,319=2274. Skapa till sist en kanal baserad på ingången och välj kanaltyp “Fastbränsle”. Nu bör bränsleförbrukningen visas både i grafer och rapport.

Utgångar

Logger 2020: Om en IO-modul är ansluten till Logger 2020 visas IO-modulens reläutgångar här. Klicka “På” repektive “Av” för att aktivera eller deaktivera en reläutgång.

Logger 3030: Här visas de interna reläutgångarna i Logger 3030. Det går även att lägga till trådlösa utgångar för att styra Nexa-brytare. Klicka “På” repektive “Av” för att aktivera eller deaktivera en utgång. På Logger 3030 PRO visas även PWM- och DA-utgångar. PWM-utgångarna ger pwm-modulerad signal mellan 5-95%, 0-4% betyder av hela tiden, 96-100% betyder på hela tiden. DA-utgångar kan ställas mellan 0-100% och ger då en signal mellan cirka 0,05-10V. Senast ställda värde markeras med en stjärna bredvid "på" eller "av", för PWM och DA-utgångar visas senast ställt numeriskt värde. Webbtjänsten visar vilket värde som ställdes manuellt sist, om en utgång används i ett larm eller en styrning kan utgångsvärdet ha ändrats utan att det visas. Observera att utgångarna nollställs om loggern startas om.

Kanalinställningar

I den här menyn hanteras kanaler. Vare givare vars mätvärden skall föras över och lagras kräver en egen kanal. (Pulsingångar tar två kanalplatser.) Kanalen är det som säger åt loggern att mätvärden för en viss givare skall skickas till webbtjänsten och dessutom innehåller kanalen alla mätvärden från givaren. Detta är viktigt att komma ihåg, raderar du en kanal raderar du också alla mätvärden som finns i den.

Innan du definierar några andra kanaler skall du se till att definiera de fyra grundläggande kanalerna för inomhustemperatur, utomhustemperatur, elförbrukning total (din huvudelmätare från elbolaget) och elförbrukning uppvärmning (separat elmätare för din elpanna, elpatron, värmepump eler pelletspanna – någon sådan elmätare kanske du inte har än men då kan du lämna denna definition till sen). Dessa kanaler skapar du genom att klicka de röda textlänkarna som visas i kanallistan och sen välja den givare som motsvarar respektive kanal. Observera att enda sättet att bli av med de röda länkarna är att definiera kanaler för dem. För att i efterskott ändra vilka kanaler som ligger till grund för inomhustemperatur, utomhustemperatur, elförbrukning samt elförbrukning uppvärmning så klicka "Ändra kanal" och välj kanaltyp "Ingen" för den gamla kanalen och sen rätt kanaltyp för den nya.

De namn du ger kanalerna används dels på översiktssidan, dels på sidan för kanalgrupper och dels i alla grafer på grafsidan.

Fältet serienummer är till för att kunna lägga in serienumret på till exempel en elmätare eller vattenmätare. Serienumret visas i räkneverksfunktionen i listan med räkneverk och går även att använda som referens vid utläsning av mätardata via REST-anrop.

Genom att välja synlighet ”privat” eller ”publik” väljer du vilka kanaler andra ska kunna se och inte.

Färg anger färg i grafer. Klicka den lilla färgade cirkeln bredvid inmatningsfältet på kanalinställningssidan för att få upp en klickbar färgkarta.

Linjetyp anger linjetyp i grafer.

Skalfaktor anger skala i grafer. Exempel: Om skalfaktorn för en kanal sätts till 10 så kommer kurvan att ritas upp 10 gånger större. Det kan vara användbart då flera kanaler visas i samma graf och någon av kanalerna har så låg amplitud i förhållande till andra kanaler att det är svårt att se vad som händer.

Vid redigering av en befintlig kanal visas knappar för att radera och koppla loss kanalen. Koppla loss innebär att kanalen kopplas loss från den givare den är ansluten till, då samlas data inte längre in för kanalen, men tidigare data ligger kvar. Det går att återansluta kanalen till en givare genom att redigera kanalen och välja en givare i givarlistan.

Räknare

Räknare är endast tillgängliga för Logger 2020 med mjukvara 100611 eller högre eller med Logger 3030/1010.

När en kanal skapas för en pulsingång (de två interna pulsingångarna på Logger 2020, de sex interna pulsingångarna på Logger 3030/1010, externa pulsmoduler), skapas i själva verket automatiskt två kanaler i bakgrunden. Dels en kanal med momentanvärde som visas i grafer, dels en kanal med en räknare för antal pulser.

Pulsräknaren med totalt antal räknade enheter (dvs. antalet pulser justerat efter inställningen av antal pulser per kWh, m3, ton osv. på ingången kanalen hör till) visas i kanallistan. I systembilden kan dessutom även antal enheter detta dygn eller denna vecka visas. Dessutom är det möjligt att i systembilden visa totalkostnad för förbrukade enheter, kostnad detta dygn eller denna vecka.

Kostnaden per enhet (elpris per kWh, vattentaxa per m3, pelletspris per ton osv.) ställs in i fältet “Räknare pris” i inställningsmenyn för kanalen.

För att få totalt antal enheter att visa samma som räkneverket i en elmätare eller en vattenmätare går det att skriva in nuvarande mätarställning i fältet “Räknare korrigering” i inställningsmenyn för kanalen. Notera dock att räkneverken oundvikligen kommer att misstämma efter en tid i takt med att pulser tappas på grund av att loggern stängs av, nätfel, överföringsfel osv. (Med Modbus/M-bus-räknare slipper ni detta problem eftersom där läses faktisk mätarställning av.)

Specialräknare

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang. När funktionen är tillgänglig finns inställningar för specialräknare i kanalinställningarna för varje kanal.

Specialräknare är räknare som kan knytas till valfri kanal och räkna drifttid samt antal tillslag utifrån när kanalen överstiger ett gränsvärde. Minsta tid som kan räknas är samma som abonnemangets lagringsintervall, vid lagringsintervall en minut är minsta tid som kan räknas en minut, vid lagringsintervall 10 sekunder är minsta tid som kan räknas 10 sekunder. Alla räknare kan läsas ut i fyra olika upplagor; total, dygn, vecka och månad. Totalräknare kan korrigeras av användaren. Räknare för dygn, vecka samt månad nollställs automatiskt vid varje nytt dygn respektive ny vecka och månad.

Specialräknarna är i första hand tänkta att visas i systembilden. Men de kan även ses genom att klicka i kolumen ”Xc” i kanalinställningarna.

För närvarande finns två typer av grundinställningar för specialräknare.

Exempel - hur fönstret för räknare kan se ut vid klick i kolumnen "Xc" i kanalinställningar

Exempel specrakn generell.png

Exempel specrakn vp.png


Korrigering av räknare

I generellt läge kan totalräknare för drifttid xc1 justeras genom att ange önskad drittid i minuter i fält xc1 korrigering. Räknare för totalt antal tillslag xc2 justeras genom att ange önskat antal tillslag i fält xc2 korrigering.

I värmepumpläge kan totalräknare för drifttid värmepump xc1, kompressor xc2, elpatron 1 xc3, elpatron 2 xc4 justeras genom att ange önskad drittid i minuter i respektive fält xc1, xc2, xc3 samt xc4 korrigering. Räknare för totalt antal tillslag värmepump xc5 justeras genom att ange önskat antal tillslag i fält xc5 korrigering.

Felkällor

I allmänhet bör räknarna ge en rättvisande bild, men de visar inte rätt i alla lägen. Felkällorna är strömavbrott, glapp i överföringen samt störningar på de kanaler vars mätvärden räknarna är beroende av. Vid strömavbrott eller glapp i överföringen kommer räknarna att visa för lite. Vid störningar på kanalen, exempelvis spikar som kommer in via kabel till elmätare som är dragen för nära en störkälla, kan felaktig drifttid räknas och felaktigt antal start/stopp visas.

Beräknade kanaler

Beräknade kanaler är precis som det låter, kanaler som räknas fram utifrån andra kanaler (givarvärden). Beräknade kanaler kan i dagsläget endast visas i grafer samt i systembilden. Notera att inte alla typer av grafer och systembildsdefinitioner stöder beräknade kanaler.

För närvarande finns dessa beräknade kanaler:

Kanalgrupper

Kanalgrupper är ett sätt att gruppera kanaler man tycker hör ihop för att kunna välja flera kanaler på en gång när de skall visas i en graf. Samma kanal kan vara med i flera olika grupper.

Nya grupper skapas genom att klicka knappen ”Ny kanalgrupp”, i formuläret som sen visas ger du gruppen ett namn samt väljer vilka kanaler som skall ingå genom att klicka med musen i kanallistan. Håll nere ctrl-tangenten på tangentbordet och klicka för att markera flera kanaler. Vill du markera flera kanaler i rad, klicka den översta kanalen du vill välja, håll sen nere shift-tangenten på tangentbordet samtidigt som du klickar den nedersta i raden.

Observera att det redan finns en fördefinierad kanalgrupp som heter ”Alla kanaler”, den visas dock inte i listan över kanalgrupper.

Kanalgrupper flera loggrar

Om mer än en logger är kopplad till samma användarkonto i webbtjänsten visas knappen “Ny kanalgrupp flera loggrar”. Klicka den för att skapa grupper som innehåller kanaler från flera olika loggrar. Dessa grupper kan sedan väljas då man skapar grafer.

Systembild

Denna funktion gör det möjligt att placera ut automatiskt uppdaterade mätvärden i en bild som du själv skapar och laddar upp till webbtjänsten. Om du till exempel har en solfångaranläggning där du mäter temperaturer kan du rita en bild av solfångare och acktank och sen i bilden fälla in de olika temperaturerna på rätt plats i bilden. Det gör det lättöverskådligt och enkelt för andra att förstå vad du mäter.

Systembilden kan visas både på din publika hemsida hos E-logger och på din egen hemsida om du har en sådan.

Innan du börjar göra inställningar för systembild, se till att ha definierat kanaler för alla givare du vill visa i bilden.

Steg ett är sedan att ladda upp den bild du vill använda till webbtjänsten. Bilden får vara max 800x600 bildpunkter och 50 000 bytes stor i formatet .png (obs png8, png-24 fungerar ej) eller .jpg. Png är bäst för tecknade bilder. Jpg kan vara bättre för foton, dock kan den infällda texten i en jpg lätt bli suddig om bilden är detaljrik. Så prova dig gärna fram till vad som blir bäst i ditt fall. För att ladda upp din bild klicka knappen “Browse” i webbläsaren och leta på din hårddisk rätt på den bildfil du vill använda. Klicka sen knappen “Ladda upp”. Nu skall bliden synas.

Nästa steg är att få mätvärdena att ligga på rätt ställen i bilden, det görs i fältet “Textdefinition”. Det kan verka en smula komplicerat till en början men är inte alls svårt när du väl kommit underfund med hur det fungerar. Och du behöver inte börja från noll, definitionsfältet är inte tomt från början, när du laddar upp en bild skapas en automatisk definition med alla dina kanaler inlagda under varandra. Sen ändrar du enkelt positionerna för mätvärdena genom att ändra i den automatiskt genererade definitionen.

Så här är definitionsfältet uppbyggt: Varje mätvärde som skall synas i bilden måste anges upp på en egen rad enligt formatet “c=kanalnamn; [text] %s; x-position; y-position”. Varje värdesdefinitionsrad börjar alltså med “c=” och består av 4 parametrar åtskilda av semikolon (“;”). Parameter ett är kanalnamn, det vill säga namnet på den kanal vars värde du vill visa. Parameter två specificerar vad som skall visas, “%s” representerar mätvärdet från kanalen. Om du vill att en text skall visas före mätvärdet, exempelvis “Inne: ”, kan du istället för “%s” skriva “Inne: %s”. Parameter tre och fyra är den x- respektive y-koordinat i bilden där texten skall visas där 0,0 är det övre vänstra hörnet. Till sist ett exempel för att knyta ihop allt detta, för att visa utomhustemperaturen från kanalen “utetemp” med texten “Ute: ” före mätvärdet på position 100,100 så ser definitionen ut så här:

 c=utetemp; Ute: %s; 100; 100

För att visa värdet av en beräknad kanal, skriv en asterisk/stjärna ("*") framför namnet på den beräknade kanal det gäller.

Färgläggning av systembild utifrån mätvärden

Om du någon gång använt ett ritprogram i din dator så vet du att det brukar finnas en funktion för att fylla cirklar, kvadrater och andra geometriska figurer med färg, dvs. en färgläggingsfunktion. Ska till exempel en kvadrat färgläggas klickar man med musen på en punkt inuti kvadraten. Från punkten som klickats sprids sen färgen ut åt alla håll tills den stöter på kvadratens väggar, så att kvadraten till sist blir helt fylld med färg. I hemdatorns barndom var det möjligt att riktigt se hur färgen fylldes i, numera är datorerna så snabba att det för ögat sker omedelbart.

I E-logger finns en liknande funktion där olika områden, symboler, i systembilden kan fyllas med färg beroende på värdet hos en valfri kanal. Vilken symbol som skall fyllas bestäms genom att ange x- och y-koordinat för en punkt i bilden som ligger innanför symbolen. Färgläggningsfunktionen kan användas för att markera status, som till exempel om en pump är aktiv eller ej, om ett mätvärde är högre eller lägre än en viss nivå, eller för att markera två olika lägen för en växelventil genom att fylla i på två olika koordinater om insignalen är hög eller låg.

Formatet på den definition som behövs för färgläggning är “s=kanalnamn;gränsvärde;lx;ly;lfärg;hx;hy;hfärg”. Varje rad börjar alltså med “s=” och består av åtta parametrar åtskilda av semikolon (“;”). Parameter ett är kanalnamn, det vill säga namnet på den kanal vars värde som skall ligga till grund för färgläggningen. Beräknade kanaler går ej använda. Parameter två är gränsvärde för låg respektive hög färgläggning. Parameter 3-5 är de koordinater och den färg som används vid låg färgläggning, dvs om kanalen är lägre eller lika med angivet gränsvärde. Parameter 6-8 är de koordinater och den färg som används vid hög färgläggning, dvs om kanalen är högre än angivet gränsvärde.

lfärg och hfärg anges med ett 6 teckens hexvärde eller med “nofill" för ingen färg. Matta färger fungerar bäst för att undvika taggighet, exempelvis FFFFCC ljusgul och CCFFCC ljusgrön.

Kom ihåg att de symboler som skall fyllas med färg måste ha väggar utan hål, annars läcker färgen ut och hela bilden blir fylld med färg!

Exempel

Färglägg från koordinat 40,67 i ljusgult om kanalen A27 är lägre eller lika med 50 och från koordinat 100,67 i ljusgrönt om kanal A27 är högre än 50.

 s=A27;50;40;67;FFFFCC;100;67;CCFFCC

Färglägg i ljusgult från koordinat 150,200 om kanal A27 är högre än 23.

 s=A27;23;1;1;nofill;150;200;FFFFCC

Beräknade kanaler går ej använda i s-definitionen.

Räknare i systembild

För pulskanaler kan räknare och kostnad visas genom att använda följande värdehållare i värdesdefinitionsraden. (Se även inställningar för räknare under rubriken räknare under kanaler.)

%c Totalt antal räknade enheter (kWh, m3, ton osv.)
%p Kostnad totalt antal räknade enheter
%cd Antal räknade enheter idag (nollställs automatiskt varje nytt dygn)
%pd Kostnad idag
%cw Antal räknade enheter denna vecka (nollställs automatiskt varje ny vecka)
%pw Kostnad denna vecka
%cm Antal räknade enheter denna månad (nollställs automatiskt varje ny månad)
%pm Kostnad denna månad

Exempel - visa antal förbrukade kWh och totalkostnad för värmepumpen (kanal “VP_EL”) denna vecka:

 c=VP_EL;%cw kWh;15;15
 c=VP_EL;%pw kr;15;25

Specialräknare i systembild

Varje variabel för specialräknare börjar med %xc, sedan följer en siffra och sist ett eller två tecken som anger vad som läses ut. Vilka räknare som är tillgängliga för varje kanal beror på den grundinställning för räknare som valts i kanalinställningarna.

Räknare vid grundinställning generell

%xc1 drifttid, i t1/t0 tidpunkt för senaste till- resp. frånslag
%xc2 antal tillslag, i t1/t0 längd senaste kompletta till- resp. frånslagsperiod

Räknare vid grundinställning värmepump

%xc1 drifttid värmepump, i t1/t0 tidpunkt för senaste till- resp. frånslag
%xc2 drifttid kompressor, i t1/t0 tidpunkt för senaste till- resp. frånslag
%xc3 drifttid elpatron 1, i t1/t0 tidpunkt för senaste till- resp. frånslag
%xc4 drifttid elpatron 2, i t1/t0 tidpunkt för senaste till- resp. frånslag
%xc5 antal tillslag kompressor, i t1/t0 längd senaste kompletta till- resp. frånslagsperiod kompressor

Sista tecken

c total
d enheter idag
w enheter denna vecka
m enheter denna månad
s nuvarande läge, 1=på, 0=av (vid %xc drifftid) , denna variabel går även använda vid färgläggning
t1 tidpunkt för senaste tillslag (vid %xc drifftid) alternativt längd senaste kompletta tillslagsperiod (vid %xc antal tillslag)
t0 tidpunkt för senaste frånslag (vid %xc drifftid) alternativt längd senaste kompletta frånslagsperiod (vid %xc antal tillslag)
u nyttjandegrad i procent (vid %xc drifftid)

Exempel – värmepumpläge: för kompressor, skriv ut drifttid och antal tillslag denna vecka, tidpunkt för senaste tillslag samt längd senaste kompletta tillperiod kompressor.

 c=El värme;%xc1w;15;300
 c=El värme;%xc5w;15;320
 c=El värme;%xc1t1;15;340
 c=El värme;%xc5t1;15;360

Resultat i systembild -

Exempel specrakn systembild.png

Det går att markera nuvarande driftläge i systembilden genom att placera variabeln %xcNs direkt efter kanalnamnet.

Exempel – värmepumpläge: skriv ut nyttjandegrad för kompressor, el 1, el 2 samt antal tillslag kompressor, visa status med grön färg för kompressor och röd färg för patroner

 c=El värme;O Kompressor %xc2ud% %xc5d ts;345;180
 c=El värme;O El 1 %xc3ud%;345;190
 c=El värme;O El 2 %xc4ud%;345;200
 s=El värme%xc2s;0;350;175;nofill;350;175;88ff88
 s=El värme%xc3s;0;350;185;nofill;350;185;ff8888
 s=El värme%xc4s;0;350;195;nofill;350;195;ff8888

Resultat i systembild -

Exempel specrakn systembild farg.png

Systembild version 2

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang.

Systembild version 2 kräver IE 9, Firefox 17, Chrome 24 eller högre. Animeringen för animerade symboler kan vara knackig i vissa webbläsare, det problemet sitter då i själva webbläsaren. Fungerar systembilden inte bra i den webbläsare du använder, prova installera en annan. Systembild version 2 drar betydligt mer systemresurser än systembild version 1, version 2 av systembilden kan därför upplevas som segare på klenare datorer, mobiler och surfplattor än sin föregångare.

Uppbyggnaden av systembild version 2 sker med definitioner på precis samma sätt som i systembild version 1 ovan. Skillnaden är att version 2 innehåller fler typer av definitioner. De definitioner som stöds i version 1 tas inte upp här nedan, så se till att läsa igenom avsnittet om systembild version 1 om du inte redan är bekant med det.

I princip bör det gå att kopiera bild och definition rakt av från systembild version 1 till version 2. Vad som eventuellt kan behöva ändras är fyllda områden, dels har systembild version 2 större krav på täthet för att "färgen inte skall rinna ut", dels går det inte längre att fylla i bokstäver utritade i definitionen, allt som skall fyllas måste ligga i den bakgrundsbild som laddats upp.

Menyn för systembild version 2 ligger under menyn för systembild version 1 under inställningar. Så snart det finns en definition för systembild version 2 slutar eventuellt befintlig systembild version 1 att vara externt åtkomlig.

Exempel på symboler, visare och minigrafer med popup-texter

Exempel systembild v2.png

Min, max och medel

Min, max, medel samt tidpunkt för min och max kan visas i systembild v2 genom att använda värdehållarna i tabellen nedan. Denna funktion är ej tillgänglig för beräknade kanaler.

%mi minvärde för innevarande dygn
%mit tidpunkt för minvärde
%ma maxvärde för innevarande dygn
%mat tidpunkt för maxvärde
%me medelvärde för innevarande dygn

Exempel – visa min, tidpunkt för min, max, tidpunkt för max samt medel för kanalen "Ute"

c=Ute;Min %mi %mit;185;10
c=Ute;Max %ma %mat;185;20
c=Ute;Medel %me;185;30

Visning av text, symboler och bilder beroende på mätvärden

Visning av text, symboler och bilder beroende på mätvärden görs genom att referera till aktivitetsdefinitioner istället för färger i s-definitionen.

Aktivitetsdefinition

Aktivitetsdefinitionen används för att ange vad som skall göras när ett villkor i en s-definition uppfylls.

Definitioner bearbetas i den ordningsföljd de ligger, om en s-definition refererar till en a-definition måste a-definitionen ligga före s-definitionen, dvs. först "a=" och sen "s=".

Definitionsformat

a=aktivitetsnamn; typ; storlek; färg/bildlänk [;animering] [;text] [;länk] 

aktivitetsnamn
 Namn på aktivitet, får endast innehålla bokstäver, används för att referera till aktiviteten i s-definitionen

typ
 Vad som skall visas då aktivitet triggas
 0=text
 1=externt lagrad bild (.jpg, .png, .gif), .gif kan vara animerad
 2=cirkel
 3=kvadrat
 4=triangel
 5=kors
 6=rotor

storlek
 Storlek i pixlar för text
 Diameter i pixlar för symboler
 För typ 1 extern bild kan storlek lämnas tom – då visas bilden i orginalstorlek, 
 alternativt kan bredd och höjd anges på formatet bredd:höjd. För bästa prestanda rekommenderas 
 permanent nedskalning av orginalbilden (dvs omskalning i ritprogram) så att den alltid visas 
 i orginalstorlek istället för att bredd och höjd anges.

färg/bildlänk
 6-teckens hexfärg för symboler
 Bildlänk för typ 1 extern bild

animering
 0=ingen
 1=blinka
 2=rotera medsols
 3=rotera motsols
 
text
 Används endast vid typ 0 text, här anges den text som skall visas

länk
 Se avsnittet länkar nedan


Exempel

Visa externt lagrad bild på glad figur på position 100,100 om kanal ”Inne” är lika eller mindre än 21 grader. Visa röd 15 pixlar hög blinkande text ”Varning” på position 100,100 om kanal ”Inne” är högre än 21 grader

a=inneL;1;;http://www.din-egen-webbsajt.se/happy_smiley.jpg
a=inneH;0;15;ff0000;1;Varning
s=Inne;21;100;100;inneL;100;100;inneH

Visa blå roterande rotor 20 pixlar i diameter på position 150,200 om kanal ”D1” är till (högre än noll)

a=D1H;6;20;0000ff;2
s=D1;1;150;200;nofill;150;200;D1H

Länkar

När länkparametern anges i någon av definitionerna c=, a= eller t= blir det objekt som visas en klickbar länk. Var länkparametern ligger i respektive definition visas under definitionsrutan i systembildsinställningarna.

Vanlig länk

Länkformat

länk
 Länk öppnas i samma fönster som systembilden - klick navigerar bort från systembilden

n:länk
 Länk öppnas i nytt fönster/ny flik

Exempel

Visa länk som öppnar Röda korsets webbplats i ny flik med länktext "Röda korset"

t=Röda korset;100;450;;n:http://www.redcross.se/
Länk till bild eller graf i dialog

Länkformat

img:bildlänk
 Visar bild i dialogruta (extern bild eller publik graf från e-logger)

Exempel

Visa dialoglänk till bild "map.png" med länktext "Länk till bild"

t=Länk till bild;100;500;;img:http://www.din-egen-webbsajt.se/map.png
Länk till specialräknare i dialog

Länkformat

xc:kanalnamn
 Visar specialräknare i dialogruta (samma ruta som visas vid klick i kolumnen xc under kanaler)

Exempel

Visa dialoglänk till specialräknare för kanal "vp" med länktext "Räknare vp"

t=Räknare vp;100;550;;xc:vp

Minidiagram

Minidiagram är små diagram som kan fällas in i systembilden. Det finns två typer av minidiagram, linjediagram och stapeldiagram.

Linjediagram

Linjediagram visar historiken för en kanal 10 minuter bakåt med ett mätvärde per minut. Beräknade kanaler går ej visa. För att ta så lite plats som möjligt har linjediagram ingen x- eller y-axel, men genom att hålla muspekaren över en punkt i grafen går dess värde att se i en popup-ruta. Maximalt 5 linjediagram kan visas i en systembild samtidigt.

Definitionsformat

gl=kanalnamn; x; y; diagrambredd; diagramhöjd [;minområde]

minområde 
 Anger det minsta område som visas på y-axeln i ett linjediagram.
  Används för att undvika att små förändringar misstas för stora.
  Mätvärden, exempelvis temperaturer, pendlar i regel någon eller några tiondelar 
  fram och tillbaka mellan varje mätning. Detta på grund av luftströmmar, brus. osv.
  I och med att y-skalan i linjediagram justeras automatiskt så kan dessa
  små förändringar inte skiljas från stora förändringar.
  Men genom att ange minimiområde på exempelvis 5 för y-skalan
  så kan den aldrig bli mindre än så, vilket gör att små förändringar på några
  tiondelar ser just små ut.

Exempel

Visa inomhustemperatur på position 200,300 i ett 50x30 pixlar stort diagram

gl=Innetemp;200;300;50;30

Samma som ovan fast med minsta skalomfång 4 för y-axeln

gl=Innetemp;200;300;50;30;4
Stapeldiagram

Stapeldiagram används för att jämföra räknare från pulskanaler (el-, fastbränsle-, vattenförbrukning ) över olika tidsperioder. Specialräknare går ej använda. Vid visning av dagsräknare en stapel för varje dag en vecka bakåt. Vid visning av veckoräknare visas två staplar, innevarande vecka och föregående vecka. Vid visning av månadsräknare visas två staplar, innevarande månad och föregående månad. För att ta så lite plats som möjligt har stapeldiagram ingen x- eller y-axel, men genom att hålla muspekaren över en stapel går dess värde att se i en popup-ruta. Maximalt 5 stapeldiagram kan visas i en systembild samtidigt.

Definitionsformat

gb=kanalnamn%cX; x; y; stapelbredd; stapelhöjd

%cX anger vilken räknare som visas
 %cd – dagsräknare
 %cw – veckoräknare
 %cm - månadsräknare

Exempel

Visa elförbrukning dagsvis en vecka bakåt på position 300,400 i diagram med 5 pixlar breda staplar och max 30 pixlar höga staplar

gb=El total%cd;300;400;5;30

Samma som ovan fast veckovis denna vecka och föregående vecka

gb=El total%cw;300;400;5;30

Visare

Med visare går det att bygga upp virtuella mätinstrument. Använd valfritt ritprogram för att rita upp en mätartavla (inramning, skala med skalstreck och siffror) i den bild som används som bakgrund för systembilden. Placera sedan ut en visare ovanpå mätartavlan i systembildsdefinitionen. Visaren kopplas till valfri kanal och styrs av kanalens värde då systembilden uppdateras.

Det finns två typer av visare, roterande visare och stapelvisare. Roterande visare pekar i vinkel i förhållande till kanalens värde mellan en min- och maxvinkel ställbar mellan 0-360 grader. Stapelvisare har en höjd i förhållande till kanalens värde och ställbar maxhöjd.

Roterande visare

Roterar 360 grader, 0° och 360° är rakt nedåt, 90° är rakt åt vänster, 180° är rakt uppåt, 270° är rakt åt höger.

Definitionsformat

in=kanalnamn; typ; x; y; bredd; längd; färg; [centrumradie]; [centrumfärg]; minvinkel; maxvinkel; min; max 

kanalnamn
 Namn på den kanal som skall styra visaren
 För att visa värdet av en beräknad kanal, skriv en asterisk/stjärna ("*") 
 framför namnet på den beräknade kanal det gäller

typ
 Typ av visare
 0 = trubbig spets
 1 = spetsig spets
 +100 ställ visare till värde värde i kanalnamnsparametern, används för att matcha specifika värden mot en skala
 +1000 animera område, gör att visaren sveper fram och tillbaka mellan minvinkel, mitten och maxvinkel, 
  används för att se att skalan stämmer med visaren

x
 x-posistion för centrum på visaren

y
 y-position för centrum på visaren

bredd
 Bredd på visaren i bildpunkter

längd
 Längd på visaren i bildpunkter 

färg
 6-teckens hexfärg för visare

centrumradie
 Radie på centrumcirkel, icke-obligatorisk parameter

centrumfärg
 Färg på centrumcirkel, icke-obligatorisk parameter

minvinkel
 Minsta vinkel visare går till

maxvinkel
 Största vinkel visare går till

min
 Värde på kanalen som motsvarar den minsta vinkeln på skalan

max
 Värde på kanalen som motsvarar den största vinkeln på skalan

Exempel

Roterande spetsig visare på position 50,70, 4 pixlar bred, 30 pixlar lång, röd med svart centrumcirkel, minvinkel (dvs. vid -35) 90 grader (dvs rakt åt vänster), maxvinkel (dvs vid +35) 270 grader (dvs rakt åt höger), minvärde -35 maxvärde +35, kopplad till kanal ”Utetemp”

in=Utetemp;1;50;70;4;30;aa0000;3;000000;90;270;-35;35

Samma som ovan, men animera område (notera typ = 1 + 1000=1001)

in=Utetemp;1001;50;70;4;30;aa0000;3;000000;90;270;-35;35

Samma som ovan, men ställ visaren till 25 (notera typ = 1 + 100=101)

in=25;101;50;70;4;30;aa0000;3;000000;90;270;-35;35
Stapelvisare

Definitionsformat

ib=kanalnamn; stil; x; y; bredd; höjd; färg; min; max

kanalnamn
 Namn på den kanal som skall styra visaren
 För att visa värdet av en beräknad kanal, skriv en asterisk/stjärna ("*") 
 framför namnet på den beräknade kanal det gäller

Typ
 Typ av visare
 0 standardtyp
 +100 ställ visare till värde värde i kanalnamnsparametern, används för att matcha specifika värden mot en skala
 +1000 animera område, gör att visaren sveper fram och tillbaka mellan minhöjd, mitten och maxhöjd, 
 används för att se att skalan stämmer med visaren

x
 x-posistion för botten av stapeln

y
 y-position för botten av stapeln

bredd
 Bredd på stapeln i bildpunkter

höjd
 Maxhöjd på stapeln i bildpunkter vid maximalt utslag

färg
 6-teckens hexfärg för stapel

min
 Värde på kanalen som motsvarar minhöjd på stapeln

max
 Värde på kanalen som motsvarar maxhöjd på stapeln

Exempel

Stapelvisare på position 100,70, 2 pixlar bred, 60 pixlar hög vid max, färg svart, minvärde -35 maxvärde +35, kopplad till kanal ”Utetemp”

ib=Utetemp;0;100;70;2;60;000000;-35;35

Samma som ovan, men animera område

ib=Utetemp;1000;100;70;2;60;000000;-35;35

Samma som ovan, men ställ visaren på 25

ib=25;100;100;70;2;60;000000;-35;35

Publikt

Visning av grafer och mätvärden på extern hemsida

Om du har en egen hemsida på ett webbhotell kan du på den visa mätvärden, grafer och systembild från E-logger genom att lägga in länkar till E-logger i htmlkoden för din webbsida. Koderna hittar du via valet “Publikt” under rubriken inställningar i menyn i vänstermarginalen i webbtjänsten.

För att göra en kanal publik, klicka länken “ändra” i kanallistan och välj synlighet “publik”.

För att göra en graf publik, klicka knappen “Publik” på den graf det gäller på grafsidan. Nu visas fält där det går att ställa exakt bildstorlek i punkter, vilken rubrik som skall visas i bilden samt den html-kod som skall används för att visa grafen på en extern hemsida. Maximalt antal kanaler som samtidigt kan visas i en publik graf är tio* och maximal storlek på grafen är 600 x 400 bildpunkter.

Uppdatering av externa grafer och mätvärden sker som tätast var tionde minut. De värden som visas när du besöker sidan är alltså alltid aktuella om det gått mer än 10 minuter sedan någon senast besökte sidan.

Ju längre tidsperiod en graf innehåller, desto mer sällan uppdateras den via publik åtkomst. Det glesaste uppdateringsintervall som används är en gång per dygn vilket gäller grafer över 30 dagar eller längre. Varje gång en graf uppdateras publikt läggs en tidsstämpel in som visar då grafen senast uppdaterats. Notera att om en graf har ett slutdatum som ligger bakåt i tiden uppdateras den aldrig via publik åtkomst och då blir det alltså aldrig någon tidsstämpel.

Observera att det för att inte servern skall bli seg för andra användare på grund av för hård belastning från något konto, finns begränsningar i antalet externa uppdateringar och visningar per dag*. Vill du visa en bild på en högtrafikerad webbplats bör du därför inte länka till bilden i webbtjänsten utan istället ladda upp bilden direkt där den skall visas.

Automatiskt genererad hemsida på E-logger.se

Den som har ett konto i webbtjänsten E-logger har möjlighet att med en enkel inställning aktivera en personlig hemsida där systembild och valfria mätvärden och grafer visas för allmänheten utan inloggning. Detta görs under “Publikt” under rubriken inställningar i menyn i vänstermarginalen.

Uppdateringsintervall och begränsingar i antalet visningar är samma som för extern hemsida, se ovan.

Automatisk export av mätdata

Denna funktion är endast tillgänglig i vissa abonnemang.

Med funktionen autoexport är det möjligt att automatiskt varje natt få mätdata från föregående dygn för alla definierade kanaler skickade till sin E-postadress eller sitt FTP-konto.

FTP-konto ingår normalt i de flesta webbhotell (förekommer även med gratis webbhotell). Det går också att installera en fristående FTP-server på en egen dator, men då måste denna dator stå på hela tiden vilket kan kosta en hel del i el. Exempel på gratis FTP-serverprogramvaror är Serv-U, War FTP Daemon, Vsftpd och FileZilla. Det följer även med en FTP-server i Windows 7. Ytterligare en möjlighet är att utnyttja det faktum att vissa NAS och mediaspelare har inbyggd FTP-server, denna typ av lösning är mer effektsnål än en vanlig dator. Notera att egen FTP-server, vare sig det är en fristående dator eller en NAS/mediaspelare, kräver öppning i av inkommande portar i routern så att E-logger kan komma åt servern.

Det enklaste är förstås export via E-post. Det finns i de flesta fall heller ingen anleding att använda något annat.

Filformatet vid autoexport är samma som vid export av mätdata. Om mätdata saknas för perioden innehåller filen texten “no_data”. Utskick sker någon gång mellan 01:00 och 04:00. E-post går iväg utan felkontroll. Vid FTP görs 2 ytterligare försök med någon timmes mellanrum att skicka data om det blir fel.

Autoexport aktiveras genom att välja antingen “E-post” eller “FTP” i fältet “Export” och sen fylla i fälten med kontodetaljer. För att verifiera att inställningarna blivit rätt skickas, beroende på valt alternativ, antingen ett testmail eller en testfil varje gång något ändras.

Observera att automatisk export deaktiveras om klient-ID ändras, det är då bara att gå in i inställningsmenyn och aktivera igen.

Larm

Detta menyalternativ visas endast med Logger 2020 med mjukvara 100526 eller högre eller med Logger 3030/1010.

Det finns många valmöjligheter för larm. Larm kan utlösas av att en kanal är högre än eller lägre än ett visst värde, om det blir givarfel, samt om loggern inte haft kontakt med webbtjänsten på viss tid. Det sistnämnda är praktiskt om du till exempel har loggern i ett fritidshus och behöver hålla koll på att loggern och dess förbindelse mot nätet fungerar. I dagsläget är det ej möjligt skapa larmvillkor som beror på värdet av flera olika ingångar.

För att förhindra att larm löses ut av tillfälliga korta händelser är det möjligt det att ställa in en tid som larmvillkoret skall vara uppfyllt innan larm triggas. Där finns även en hysteresinställning som förhindrar att samma larm löses ut igen innan givarvärdet återgått till det normala.

Alla larmnivåer ställs in med heltal vilket betyder jämna grader för temperatur och högtemperatur, jämna procent för luftuktighet och analoga in, jämna watt för effekt (obs! watt ej kW) samt jämna liter/minut för flöde. För digitala in finns inget värde för larmgräns, "nedre gräns" markerad betyder låg och "övre gräns" markerad betyder hög.

När ett larm lösts ut blinkar statusdioden på loggern rött samtidigt som displayen visar vilket larm det gäller. Varje utlöst larm lagras och visas även i en larmlogg i webbtjänsten. Därutöver går det att välja larm via e-post och sms, samt om loggern ska pipa vid larm. Finns en IO-modul ansluten till Logger 2020 går det dessutom att vid larm dra ett relä som i sin tur exempelvis kan aktivera en extern siren. På Logger 3030 kan tre av de 8 reläutgångarna aktiveras av larm. Logger 1010 kan för närvarande inte styra utgångar vid larm.

Varje larmmeddelande via sms kostar en liten summa som dras från en pott. Potten fylls enkelt på via den säkra och krypterade betaltjänsten Payson. Det är möjligt betala med Visa/Mastercard, från internetbank eller via innestående medel hos Payson.

Eftersom sms-meddelanden dels är förknippad med en kostnad och dels är störande om de kommer i onödan, finns en särskilld inställning där det går att välja att fler sms för samma larm inte skickas antingen innan föregående larm kvitterats eller inom viss tid. På så sätt kan undvikas att till exempel en glappande givare genererar flera sms-meddelanden innan problemet hunnit åtgärdas.

Hur fort skickas larm ut? Larm skickas från loggern till webbtjänsten i samma sekund larmvillkoret uppfylls. Webbtjänsten i sin tur skickar vidare e-post och sms inom några sekunder. Normalt anländer meddelandena sen tämligen omgående, men vid hög belastning kan det ta ett antal minuter. Dessvärre är varken e-post eller sms är helt säkert, det är visserligen mycket ovanligt, men det händer att meddelanden inte alls kommer fram. Säkrast är därför att använda både e-post och sms. Om ett e-postlarm inte kommer fram, kontrollera att det inte hamnat i skräpposten. Använder du en gratisttjänst för e-post som till exempel gmail måste du förmodligen logga in i eposttjänsten via webbläsaren för att se skräpposten.

Hur pålitlig är larmfunktionen? Inget system har 100% tillgänglighet. Logger 2020/3030/1010 är, såvida den inte är kopplat till UPS, beroende av att det inte blir strömavbrott. Larm som inte går via internet, det vill säga larmindikering via teckenfönster, diod och högtalare på Logger 2020/3030 samt styrning av reläutgång, fungerar förstås även vid eventuella driftstörningar i internetförbindelse eller webbtjänst. Larm via e-post och sms är beroende av att både internetuppkopplingen och flera olika servrar fungerar. Varje system kommer att på grund av fel, underhåll eller uppgradering ligga nere ett antal timmar om året, vilket kommer att resultera i fördröjda eller i värsta fall helt uteblivna larm. Det är rimligt att räkna med en total nedtid för alla system på 24 timmar per år (i kortare eller längre intervall utspritt jämnt över året), detta skulle då innebära en tillgänglighet för de larm som är beroende av Internet på 1-1/365 = 99,7%.

Hur fungerar larmen om loggern startas om vid strömavbrott om resetknappen trycks? Logger 2020/3030/1010 minns inte vilka larm som var aktiverade och innan omstart. Det innebär att larm som var triggade innan loggern startades om åter igen kommer att triggas så snart larmvillkoret är uppfyllt, i det fallet kan samma larm alltså komma att skickas två gånger.

Kan larmfunktionen användas för generell styrning av reläutgångar? Nej, det är inte tillåtet, detta eftersom varje larm genererar ett meddelande till webbtjänsten som tar bandbredd och fyller upp larmloggen. Dessutom indikerar själva loggern larm vid varje omslag vilket inte är speciellt snyggt. Om det visar sig att det blir för många larmmeddelanden från något konto så kommer larmfunktionen att stängas av för det kontot.

REST-API mot E-logger

Denna funktion finns endast i företagsabonnemang.

Se eget manualavsnitt REST-API

Hur data lagras

Logger 2020/3030/1010 mäter ungefär en gång i sekunden. Dessa mätningar medelvärdesbildas och skickas sen över ungefär en gång i minuten till webbtjänsten med ett mätvärde för var 10:e eller 60:e sekund beroende på abonnemang.

Att långtidsspara alla dessa mätvärden skulle förstås kräva enormt mycket lagringsutrymme, dessutom är man sällan intresserad av täta mätvärden långt bak i tiden, därför glesas intervallet mellan mätdata kontinuerligt ut med tiden. Utglesningen sker genom medelvärdesbildning innan något tas bort, detta medför att toppar mattas med tiden och att medelvärdet alltid är korrekt.

Mätvärden för var 10:e sekund sparas i en vecka, mätvärden för var 60:e sekund i 30 dagar och mätvärden för varje timme i tio år.

Data lagras på speglade hårddiskar, vilket betyder att samma data finns på två diskar om en skulle gå sönder, och backup sker en gång per dygn.

Nya funktioner

Manualer