E-logger | Manualer | Forum

Utgångslogg

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Utgångslogg

Utgångsloggen visar en lista med de senaste händelserna för alla utgångar. Loggen inkluderar alla källor som kan tänkas styra utgångarna, det vill säga manuell styrning, automatisk styrning, larm samt http-anrop.

Exempel på anrop från webbläsare:

http://192.168.1.8/outlog

Loggerns IP-adress syns i inställningsmenyn i loggern i menyvalet "Om". (Öppna under inga omständigheter upp brandväggen mot port 80 i loggern för att komma åt loggern utifrån, det kan utgöra en säkerhetsrisk.)

Följande visas i Utgångsloggen:

Manualer