E-logger | Manualer | Forum

Uppdatering av loggermjukvara

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Uppdatering av loggermjukvara

Ibland kommer nya versioner av programmet som styr Logger 3030 och Logger 1010. Det kan handla om buggfixar, förbättringar eller helt nya funktioner. Nyheter publiceras i nyhetsavdelningen i supportforumet.

Loggern kan uppdateras på två sätt. Antingen kostnadsfritt via E-logger. Eller så genom att skicka in loggern för manuell uppdatering mot en mindre kostnad, kontakta WebIQ AB för mer information om detta. Notera att manuell uppdatering alltid sker med viss eftersläpning för att mjukvaran ska hinna bli mer genomtestad.

Uppdatering via E-logger

Observera att uppdatering över internet görs på egen risk. Skulle det gå fel på grund av till exempel strömavbrott i precis fel ögonblick är det manuell uppdatering enligt ovan som gäller.

Är du redan uppkopplad mot E-logger, hoppa direkt till steg 3.

  1. Koppla upp loggern mot webbtjänsten, se manualen för E-logger - Kom-igång.
  2. Logga in i E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Läs noga igenom den text som visas i rutan “Det finns ny mjukvara till Logger xxxx”. Klicka knappen “Uppdatera”. I loggerns teckenfönster visas hur uppdateringen fortskrider. Det tar 5-10 minuter innan det är klart.
  3. Om loggern skall fortsätta köra mot webbtjänsten och minnet i loggern raderats måste loggern kopplas upp på nytt: Gå in i loggerns inställningsmeny och välj driftläge “E-logger+LoggerSoft”, nu startar loggern om och visar ett ID i teckenfönstret. Detta ID skall skrivas in i kontoinställningarna i webbtjänsten. Webbtjänsten kommer ihåg dina gamla kanal- och larmdefinitioner, när loggern kopplats upp och du besöker webbtjänsten kommer du till en guide för att skicka definitionerna till loggern.
  4. I vissa fall raderas loggerns minne vid uppdatering, om det gör det framgår vid uppdateringen. Efter minnesradering kan alla befintliga trådlösa givare, Modbus/M-bus-givare, kanaler, larm, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar definieras om från E-logger via några enkla steg. Obs! Ta alltid för vana att kontrollera att allt fungerar som det skall efter minnesradering, att mätvärden för alla givare lagras, att larm och styrning fungerar.
Manualer