E-logger | Manualer | Forum

Ta emot mätvärden via HTTP-anrop

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)

Med denna funktion går det att skicka väder- och temperaturdata till Logger 3030 och Logger 1010 via http-get-anrop. Det gör det exempelvis möjligt att konstruera en egen givare av en Raspberry PI, Ardunio eller liknande och skicka data till loggern. Det är även möjligt att koppla in en ethernet-väderstation av typ Renkforce WH2600, se egen rubrik nedan.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress Logger 3030 eller Logger 1010 har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i loggern i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält. Som nyckel används fält listade i tabell nedan, mätvärde är det associerade värdet. Som decimaltecken används punkt.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Det går för närvarande att skicka 12 olika parametrar. När någon av dessa parametrar postas så skapas automatiskt en givare av rätt typ. Dessa givare fungerar precis som alla andra givare i loggersystemet, det går alltså att logga dem till E-logger, LoggerSoft, SD-kort, samt använda dem till larm och styrning. Givarna övervakas också, om data inte kommer på cirka 3 minuter för någon givare triggas ett givarfelslarm.

Observera att loggern behöver nollställas för att få bort de givare som skapats via http-anrop.

Följande parametrar stöds. De flesta parametrar har ett kort namn och ett längre namn, använd vilket som.

Parameter Beskrivning
t1, outtemp Temperatur i celsius givare 1/ute
t2, intemp Temperatur i celsius givare 2/inne
t3 Temperatur i celsius givare 3
h1, outhumi Luftfuktighet givare 1/ute
h2, inhumi Luftfuktighet givare 2/inne
h3 Luftfuktighet givare 3
wd, winddir Vindriktning 0-359
ws, windspeed Vindhastighet i meter per sekund
wg, windgust Vindby i meter per sekund
rd, dailyrain Regn för innevarande dygn i mm
l, light Solinstrålning i lux (räknas om till W/m2)
UV UV

Om minst en parameter känns igen returnerar loggern "success", annars returneras "fail".

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.66?dbg=1&t1=25.5

Använd i första hand Chrome och Firefox, Internet Explorer hanterar inte radbrytningar rätt.

För att göra anrop från egna script/program kan till exempel wget användas, exempel:

I Linux:

wget "http://192.168.1.66?t1=20&h1=55" -q -S -O - 2>&1

I Windows (ladda först hem och installera wget for windows):

"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" "http://192.168.1.66?t1=5&h1=42" -q -S -O - 2>&1

Det finns en debug-funktion som aktiveras genom att skicka dbg=1 som första parameter. Då returnerar http-anropet alla utlästa parametrar, igenkända markeras med "OK" och icke igenkända med "??".

Inkoppling av ethernet-väderstation Renkforce WH2600

Se även avsnittet Jämförelse väderstationer

Så snart stationen skickar data så skapas automatiskt givare för alla dess parametrar. Det innebär att det går att se alla väderstationens givare i displayen på loggern: Temp (temperatur ute), Hum (luftfuktighet ute), WD (vindriktning), WS (vindhastighet), WG (vindby), R (dygnsnederbörd), SI (solinstrålning), UV (uv), Temp (temperatur inne) och Hum (luftfuktighet inne).

För att sedan logga givarna i E-logger behöver givarlistan uppdateras och kanaler för givarna skapas i E-logger.

Hur tätt väderstationen skickar data beror på inkopplade givare, med den stora utegivaren skickas data var 16:e sekund, med bara inomhusgivare skickas data var 64:e sekund.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Det verkar inte som om WH2600 kopplar upp sig på nätet igen om strömmen kommer tillbaka innan nätverket kommer tillbaka. Det innebär att om det blir strömavbrott och nätverket försvinner samtidigt kan väderstationen behöva startas om för att data åter skall skickas.

Jämförelse väderstationer

Oregon Scientific Renkforce WH2600
Princip Trådlös väderstation vars givare Logger 3030 (Logger 1010 har ingen inbyggd radiomottagare) själv kan avlyssna via inbyggd radiomottagare. Trådlös väderstation med egen mottagare. Mottagaren ansluts via nätverkskabel till ledigt nätverksuttag på samma bredbandsrouter/switch som Logger 3030 eller Logger 1010, mätdata överförs alltså via nätverkskabeln.
Uppkoppling Uppkoppling mot Logger 3030 sker under "sök enheter" i radiopanelen i givarinställningarna. Uppkoppling mot Logger 3030 eller Logger 1010 sker i webbläsaren genom att ange loggerns ip-adress i väderstationens webbgränssnitt.
Utegivare Tre separata utegivare, en för vind, en för regn och en för temp/fukt. En enda integrerad utegivare som mäter både vind, regn, temp/fukt, solinstrålning och UV.
Går flera ansluta? Det går att ansluta flera oregongivare av varje sort till Logger 3030 vid behov. Det går bara att ansluta en Renkforce WH2600 i taget till Logger 3030 eller Logger 1010.
Fördelar
 • Separata utegivare gör att de kan monteras där det är mest optimalt att mäta väderförhållandena.
 • Har en egen radiomottagare som kan placeras fritt för att ta emot radiosignalerna från givarna så bra som möjligt.
 • Stationen är lättare att koppla upp mot Logger 3030 än Oregons då man istället för att söka efter flera olika trådlösa utegivare bara behöver ställa in loggerns ip-adress varefter alla givare kommer fram direkt.
 • Utegivaren är en enda stor enhet istället för tre separata enheter för regn, vind och temp/fukt, vilket gör den lättare att montera.
 • Utegivaren innehåller en enda omgång batterier att byta istället för tre hos Oregon.
 • Batterierna i utegivaren är laddningsbara via i utegivaren inbyggd solcell så antagligen håller de längre än Oregons batterier.
 • Utegivaren innehåller givare för solinstrålning och UV
 • Vindriktningsmätaren är steglös 0-360 grader att jämföra med 16 riktningar Oregon
 • Bättre upplösning på regngivaren, 0,3 mm vs 1 mm oregon, med högre upplösning uppdateras visningen oftare, regnar det lite kan det ta länge innan 1 mm "tippar över".
Nackdelar
 • Batterier behöver bytas i alla tre utegivare.
 • Då mottagning sker med den inbyggda radiomottagaren i Logger 3030 kan det bli knepigt med placering. Å ena sidan kanske man vill montera Logger 3030 bredvid sin värmeanläggning för att minimera kabeldragningen, å andra sidan kan Logger 3030 behöva monteras ganska nära givarna för att kunna ta emot dem.
 • Betydligt dyrare i inköp än Oregons station.
 • Om utegivaren går sönder är den dyr byta eftersom allt är integrerat i en enda enhet.
 • Förmodligen sämre noggrannhet på vindgivaren då själva snurran sitter tätt inpå den ganska stora manick där alla utegivare sitter. Vindgivare bör sitta fritt, minst 1,5 meter ovanför föremål som kan påverka vindmätningen. Men egentligen skall vind mätas 10 meter ovanför markytan så det blir fel hur man än gör.
 • Förmodligen kommer utegivaren för temperatur visa för högt då den sitter i den ganska stora manick där alla utegivare sitter. Utegivaren bör monteras högt på ett tak för korrekt vindmätning och då kommer solen också att lysa på temperaturgivaren. Detta dock inget problem om man ändå logger utetemperatur med en separat givare kopplad till Logger 3030.
 • Regngivaren saknar silnät, viss risk den sätter igen av skräp
Manualer