E-logger | Manualer | Forum

Styrning av utgångar via HTTP-anrop

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Styrning av loggerns utgångar via HTTP-anrop (M2M)

Utgångarna i Logger 3030 och Logger 1010 kan styras via HTTP-anrop. Detta gör det exempelvis möjligt att styra loggerns utgångar från Raspberry PI, Ardunio eller liknande.

Som utgångar räknas reläutgångar, pwm-utgångar (3030 PRO), analoga utgångar (3030 PRO), trådlösa utgångar (3030 med nexa-brytare), Dallas IO-kretsar, utgångar via Modbus (3030 PRO och 1010 med Modbus) samt HTTP-utgångar.

Innan loggern accepterar HTTP-kommandon för att styra utgångar behöver funktionen aktiveras i loggerns inställningsmeny.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress loggern har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i loggern i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält. Som nyckel används fält listade i tabell nedan, utgångsvärde är det associerade värdet. För digitala utgångar, det vill säga reläer och trådlösa utgångar, betyder värdet 0 av och 1 på. För pwm/analoga utgångar (dessa utgångar finns endast på 3030 PRO) går värdet att ställa mellan 0-100.

Varje anrop kan innehålla maximalt en parameter åt gången. Tätaste anropshastighet är ett anrop per sekund. Detta betyder att om två utgångar skall ställas till ett värde måste ett anrop ske för varje utgång, och det måste vara minst en sekund mellan anropen.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Utgångar som ingår i loggerns inbyggda larm eller inbyggda styrning går ej att styra via HTTP.

När en utgång styrts via HTTP markeras det med "HTTP" i Utgångsloggen.

Följande parametrar stöds:

Parameter Beskrivning
rel1, rel2, ... , rel8 Reläutgång
  • 3030: Relay 1-8
  • 1010: rel1=PD4, rel2=PD5
pwm1, pwm2 PRO: pwm-utgång Ipwm1-Ipwm2
dac1, dac2 PRO: analog utgång Idac1-Idac2
rsw1, rsw2, ... , rsw9 Trådlös radioutgång 1-9*
dso1, dso2, ... , dso9 Utgång 1-9 på Dallas IO-krets

*) Trådlösa utgångar behöver definieras i E-logger innan de kan användas.

Om minst en parameter känns igen returnerar loggern "success", annars returneras "fail".

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.66?rel1=1

Använd i första hand Chrome och Firefox, Internet Explorer hanterar inte radbrytningar rätt.

För att göra anrop från egna script/program kan till exempel wget användas, exempel:

I Linux:

wget "http://192.168.1.66?rel1=0" -q -S -O - 2>&1

I Windows (ladda först hem och installera wget for windows):

"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" "http://192.168.1.66?rel1=1" -q -S -O - 2>&1
Manualer