E-logger | Manualer | Forum

Styrfunktion

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Styrfunktion

Styrfunktionen bör inte användas i kritiska tillämpningar. Var noga med att alltid provköra alla villkor i den automatiska styrningen innan den lämnas att gå på egen hand.

Logger 3030 och Logger 1010 har en inbyggd styrfunktion där utgångar automatiskt kan styras beroende på värden från avlästa givare och/eller klockslag. Utgångar är inbyggda reläutgångar, trådlösa fjärrströmbrytare (3030), utgångar på Dallas IO-kretsar, LED på ansluten miljömodul, pwm-utgångar (3030 PRO) och analoga utgångar (3030 PRO), utgångar via Modbus (3030 PRO och 1010) samt HTTP-utgångar.

Vad är skillnaden på styrning och larm? Styrning används för att styra utgångar. Till exempel för att dra igång en pump om en givare indikerar att en tank behöver fyllas, slå igång ett element om det är för kallt, eller tända en lampa en viss tid. Larm används till att varna när något är fel. Det kan vara om ett mätvärde är högre eller lägre än inställt värde, om en givare går sönder, eller om loggern inte varit i kontakt med servern på en viss tid. Läs mer om larm här.

En styrning kan styra en utgång. Styrningen kan innehålla ett givarvillkor och/eller ett tidsvillkor.

Givarvillkoret består av ett påvillkor och ett avvillkor på formen givarvärde större eller mindre än inställt värde. Det går att använda olika givare för av och på. Alla till loggern anslutna givare går att använda för styrändamål, undantaget är "räkneverk". Givarvillkoret har en ställbar fördröjning mellan 5-120 sekunder som innebär att villkoret måste vara uppfyllt under hela fördröjningen innan det löses ut. Fördröjningen används vanligtvis för att filtrera bort givarstörningar och för att undvika att en styrning slår mellan av och på för snabbt.

Tidsvillkoret består av ett påvillkor och ett avvillkor där villkoren går att ställa efter veckodagar, timmar, minuter och sekunder.

Digitala utgångar kan sättas till antingen på eller av. Analoga utgångar kan ges ett värde mellan 0-100 vid "på" respektive "av". LED-utgång för RGB-led på miljömodul har nivå 0=av, 1=grön, 2=röd och 4=blå. Det går att skapa flera styrningar som styr samma utgång. Om två styrningar som styr samma utgång vill olika saker så kommer den sist definierade styrningen av de två att få sista ordet.

Styrningen konfigureras via webbtjänsten E-logger, men styrfunktionen är helt självgående och kräver inte att loggern har kontakt med webbtjänsten för att fungera.

Utgångarna kan även styras manuellt via webbtjänsten E-logger på sidan med utgångar.

Notera att den automatiska styrfunktionen och den manuella styrningen inte har någon koppling. Om till exempel en utgång sätts i påläge manuellt så får automatiken inte information om att utgången är på, det innebär att automatiken fortfarande tror att utgången är av trots att den är på, vilket i sin tur innebär att ett eventuellt uppfyllt avvillkor inte kommer att utföras.

Larm kan kan på Logger 3030 kopplas till reläutgång 1-3. Det finns ingen mekanism som förhindrar att larm och styrning kopplas till samma utgång. Men undvik att göra det, då resultatet kan bli oförutsägbart om larm och styrning kolliderar. Använd därför första hand reläutgång 4 och högre till styrning.

Var noga med att alltid provköra alla villkor i den automatiska styrningen innan den lämnas att gå på egen hand. Lysdioder som kopplas in med lämpliga förkopplingsmotstånd på reläutgångarna kan vara till god hjälp. Andra hjälpmedel är utgångsloggen, samt givare för utgångar.

Manualer