E-logger | Manualer | Forum

Skrivning till extern display via HTTP-anrop

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Skrivning till extern display via HTTP-anrop (M2M)

Om extern display 4x20 är ansluten till Logger 3030 eller Logger 1010 går det att skriva text till den via HTTP-anrop. Det är till exempel möjligt att skriva ett script i en Rasberry pi, Ardunio, Linux-server eller liknande som automatiskt skickar kalenderpåminnelser, notiser om e-post, beräkningar på mätvärden från loggern osv. som visas på displayen.

Det går att välja hur många sekunder texten som skickas via HTTP-anrop skall visas och om texten skall alternera med visningen av mätvärden från givare eller ej. Vid larm visas inte den text som är skickad via HTTP-anrop utan bara de givare som larmar.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress loggern har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i loggern i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält, se tabell med parametrar nedan.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Följande parametrar stöds:

Parameter Beskrivning
disp Den text som skall visas
dur Hur länge texten skall visas i sekunder, max 65535 (18 timmar)
alt om texten skall alternera med givarvisning eller ej

För att visa svenska tecken och specialtecken används följande hexkoder:

Tecken Kod
\n (ny rad)  %0A
mellanslag  %20
å  %E5
ä  %E4
ö  %F6
Å  %C5
Ä  %C4
Ö  %D6
° (gradtecken)  %B0

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.3/?disp=Grattis%20p%E5%0Af%F6delsedagen%20Lisa!%0AHurra%20hurra%20hurra!&dur=60&alt=0

3030 ext disp http.jpg

Manualer