E-logger | Manualer | Forum

Skicka mätvärden till egen webbserver

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M)

Logger 3030 och Logger 1010 kan kontinuerligt posta mätdata till valfri HTTP-server i alla driftlägen utom enbart SD-kort. Anledningen till att det inte går att posta mätdata i driftläge enbart SD-kort är att i det läget är internetuppkopplingen avstängd.

Inställning av serveradress och postningsintervall sker i webbtjänsten E-logger i menyvalet M2M i inställningsmenyn. För att göra inställningarna krävs alltså att loggern är uppkopplad mot E-logger. När inställningarna väl är gjorda går det att gå över till driftläge LoggerSoft om loggern inte skall logga mot E-logger eller kunna skicka larm.

Postningsintervall är ställbart i ett antal steg mellan 1 och 60 minuter.

Mätdata för alla loggerns ingångar och anslutna givare skickas. Man behöver alltså inte välja någonstans vad som skall skickas, utan alla anslutna givare skickas automatiskt. För pulsingångar postas momentanvärde för effekt (i watt) eller flöde, inte räknade pulser. För interna PD-ingångar postas bara värden för aktiva ingångar, antingen genom att de är ställda som digitala ingångar eller att pulstal är angivet. För PT-ingångar skickas bara värden om givare är anslutna.

Notera att allt som skickas via M2M-funktionen är momentanvärden. Det gör att mätvärden för sådant som varierar kraftigt, som till exempel energiförbrukning, kan skilja sig en hel del i jämförelse med de värden som exporteras från E-logger, där alla värden är medelvärdesbildade.

Mätdata skickas enligt HTTP-standard med POST som associativa fält. Givar-id är nyckel och mätvärde det associerade värdet. Som decimaltecken används punkt.

Exempel:

0B0014EF523A01C0=>100.0
0B0014EF523A00C4=>71.7

Postas med:

serveradress POST /sökväg/filnamn.ext ...headers.... 0B0014EF523A01C0=100.0&0B0014EF523A00C4=71.7

Om många givare är anslutna kan det bli flera POST-anrop i rad för att få över all data. Observera att http-servern måste svara "HTTP/1.1 200 OK" (resten ignoreras) på det första anropet för att fler anrop skall ske.

Kommunikation sker i klartext. Tänk på att vissa typer av mätvärden till exempel kan avslöja om någon finns i en byggnad eller ej. Så iaktag försiktighet med vart data skickas.

I inställningsmenyn i Logger 3030 under menyvalet M2M visas tidpunkt för senaste sändning, resultat för senaste sändning, inställt sändningsintervall samt serveradress. I Logger 1010 finns för närvarande ingen möjlighet att se status för senaste sändning.

Manualer