E-logger | Manualer | Forum

Om LoggerSoft och E-logger

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Om LoggerSoft och E-logger

Här följer en kortfattad jämförelse mellan LoggerSoft och E-logger.

Notera att det går att logga mot LoggerSoft och E-logger samtidigt.

Funktion LoggerSoft E-logger
Installation/konfiguration
 • Installeras på pc med Windows.
 • Välj driftläge "LoggerSoft" i inställningemenyn i loggern.
 • Sök logger i inställningarna LoggerSoft (måste finnas på samma subnet), alternativt skriv in ip-adress (port måste öppnas).
 • Markera vilka givare som skall sparas i inställningar
 • Ingen installation, mätdata och grafer nås från dator, telefon och surfplatta i webbläsaren
 • Välj driftläge "E-logger" i inställningemenyn i loggern.
 • Fyll i kod som visas displayen på loggern i E-logger
 • Skapa kanaler för de givare som skall lagras
Loggning Loggar till textfiler på hårddisken.
Ett bibilotek för varje datum. En fil för varje givare.
Kräver att pc med LoggerSoft är igång hela tiden.
Loggningsintervall: var 10:e sekund som tätast.
Loggar till server på nätet.
Loggningsintervall: Var 10:e sekund eller varje minut beroende på konto.
Export Inbyggd exportfunktion saknas.
Det är relativt enkelt att tolka filerna som lagras på hårddisken.
Mätdata kan exporteras manuellt till skärm eller textfil.
Mätdata kan exporteras automatiskt via E-post och ftp en gång per dygn.
Larm
 • Spelar upp ljudfiler i pc.
 • Indikerar på pc-skärm.
Vid larm kan en eller flera av följande ske:
 • Logger piper (3030)
 • E-post skickas
 • Sms skickas (kostnad)
 • Reläutgång på loggern dras (tre av utgångarna 3030 går använda för larm)
Manuell styrning av loggerns utgångar på distans Nej Ja
Automatisk styrning beroende på givarvärden Inte av loggerns utgångar, men finns möjlighet till annan styrning genom att exekvera skript i larmfunktionen
 • Aktivera reläutgångar
 • Aktivera iDac (3030 PRO)
 • Aktivera iPwm (3030 PRO)
 • Aktivera trådlösa Nexa-brytare (3030)
 • Aktivera utgångar via IO-kretsar
 • Aktivera Modbus-utgångar (3030 PRO och 1010)
 • Aktivera HTTP-utgångar
Grafer
 • Linjegrafer
 • Linjegrafer
 • Sambandsgrafer (x-y)
 • Mögelrisk
 • Stapeldiagram
Systembild Ja Ja
 • Fyllda partier beroende på mätvärde
 • Animering beroende på mätvärde
Publik webbsida Nej
Bilder går skicka till egen webbsida med script för den kunnige
Ja
Beräknade kanaler Nej Ja
Stöd för räknare
Modbus/M-bus (3030 PRO och 1010)
Nej Ja
Inställningar för trådlösa enheter Nej, men trådlösa enheter kan loggas Ja
Inställningar för Modbus/M-bus (3030 PRO och 1010) Nej, men Modbus/M-bus-enheter kan loggas Ja
Visning räkneverk
elmätare/vattenmätare
Modbus/M-bus (3030 PRO och 1010)
Nej Ja
Kostnad Gratis Månadskostnad från 15:-
Gratiskonto finns för lagring av 5 givare
Manualer