E-logger | Manualer | Forum

Loggning till Micro-SD-kort

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Loggning till Micro-SD-kort

Användningsområden för SD-kort

Instruktioner för SD-kort

Att aktivera loggning till SD-kort är mycket enkelt, det är bara att stoppa in ett FAT32-formaterat micro-SD-kort i SD-korthållaren på Logger 3030 eller Logger 1010. Nu loggas alla givare till SD-kortet var tionde sekund. Man behöver alltså inte välja någonstans vad som skall sparas, utan alla givare sparas automatiskt på SD-kortet. Kortet kan sen flyttas till valfri dator med kortläsare där data kan läsas ut.

Loggern mellanlagrar inte mätdata för SD-kort under den tid SD-kortet är urtaget, men om ett nytt SD-kort sätts i kortläsaren fortsätter loggningen till det nya SD-kortet automatiskt. Byter man kort precis när loggern skall till att logga till kortet förloras alltså maximalt en tiosekunders mätperiod.

SD-kort upp till 16GB stöds, oklart om större fungerar. 16 GB räcker för 1 givare i ungefär 500 år. Räkneexempel med 50 givare: 500/50 = 10 år. När kortet är fullt slutar loggern lagra data på kortet.

Innan loggning kan ske behövs givarinställningar i E-logger enligt följande:

När ev. givarinställningar är klara i E-logger kan loggern vid behov ställas om till driftläge SD-kort för helt fristående loggning utan internetförbindelse.

Data för alla givare lagras i en och samma fil dygnsvis i klartext. En ny fil skapas alltså varje nytt dygn. Filnamnen har formatet YYMMDD.txt.

Översta raden i varje datafil är en innehållsförteckning som beskriver vilka givare filen innehåller. Denna rad börjar med ett <tab>-tecken och sedan följer givar-id i hexformat åtskilda av <tab>-tecken. Om fler givare kopplas in till loggern skrivs en ny rad med givar-id. Innehållsförteckningar kan alltså dyka upp var som helst i filen. Rader med innehållsförteckningar går enkelt att identifiera genom att första tecknet är ett <tab>-tecken.

Sen följer datarader, en rad för varje tidpunkt, där första positionen är klockslag på format "HH:MM:SS", och där varje kolumn representerar en givare och åtskiljs av <tab>-tecken. Om mätvärde för en givare saknas vid en tidpunkt skrivs inget på den posistionen i filen. Som decimalseparator används punkt.

Exempel på filformat:

<tab>16 tecken hex givar-id<tab>16 tecken hex givar-id
HH:MM:SS<tab>Mätvärde 1 givare 1<tab>Mätvärde 1 givare 2
HH:MM:SS<tab>Mätvärde 2 givare 1<tab>Mätvärde 2 givare 2

På Logger 3030 indikeras skrivningar till minneskortet i visningläge 16, till vänster om klockan överst, med ett "W" och siffran 0-9. På Logger 1010 går tidpunkt för senaste skrivning att se i huvudmenyn under "Om".

Det finns för närvarande ingen importfunktion för mätdata från SD-kort, varken till E-logger eller LoggerSoft. Den som är lite programmeringskunnig kan dock lätt omvandla filerna till LoggerSoft-format. Men vanligast är förstås att importera filerna från SD-kortet till ett separat PC-baserat analysverktyg.

Manualer