E-logger | Manualer | Forum

HTTP-utgångar

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

HTTP-utgångar (M2M)

HTTP-utgångar är en typ av utgångar som kan användas exempelvis för att styra externa tillbehör såsom wifi-strömbrytare eller för att anropa en extern webbserver. HTTP-utgångar fungerar som vilka utgångar som helst i loggersystemet och går både att styra manuellt och använda i loggerns styrfunktion.

I utgångsloggen syns resultatet för det senaste HTTP-anropet, om allt är OK visas "200 OK", annars visas felkod.

Innan det går att använda en HTTP-utgång behöver en definition skapas. Det finns två typer av definitioner, GET där data skickas i URL och POST där data skickas i body.

Typ 1 GET

Vid definitionen anges den adress som skall kontaktas samt en bokstav mellan A-P som parameternamn. När utgången aktiveras skickas utgångsvärdet som parameter.

Total längd på definitionen får inte vara längre än 158 tecken.

Exempel på definition GET

www.min_egen_server.se/bibliotek/logger.php

Skickar vid parameternamn "A" och utvärde=100 "www.min_egen_server.se/bibliotek/logger.php?A=100"

Typ 2 POST

Vid definitionen anges den adress som skall kontaktas, sedan ett utropstecken, och till sist data som skall skickas. Använd platshållare för att ange värde, %o för text "off"/"on" ("off" vid 0, "on" vid >=1) eller %v för numeriskt värde 0-100.

Total längd på definitionen får inte vara längre än 158 tecken.

Exempel på definition POST för Shelly wifi-brytare

192.168.1.22/relay/0!turn=%o

Skickar om utvärde=0 "turn=off"

Exempel på definition POST för Shelly wifi-dimmer

192.168.1.23/light/0!turn=%o

Skickar om utvärde>=1 "turn=on"

192.168.1.23/light/0!brightness=%v

Skickar om utvärde=30 "brightness=30"

Exempel på definition POST för SonOff wifi-brytare

Detta fungerar endast med produkter som stöder DIY-mode med REST-API.

192.168.1.13:8081/zeroconf/switch!{"deviceid":"","data":{"switch":"%o"}}

Skickar om utvärde>=1 "{"deviceid":"","data":{"switch":"on"}}"

Manualer