E-logger | Manualer | Forum

Givare från extern datakälla

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Givare från extern datakälla

Givare från extern datakälla är en typ av givare som hämtar data från en extern datakälla, med mer allmänna data än de loggern normalt loggar. Dessa givare är i första hand till för styrändamål. Till att börja med för elprisstyrning (timprisstyrning). Givare från extern datakälla fungerar inte riktigt som andra givare. De visas i loggerns teckenfönster, och går att använda just för styrändamål, men de går inte att använda för larm, och de kan inte loggas (elpriset kan ändå visas i graf på E-logger.se).

Loggern får mätdata från externa datakällor via webbtjänsten E-logger, och det kräver ett betalabonnemang. Alla typer av betalabonnemang fungerar.

Om loggern av någon anledning, till exempel vid nätverksfel, inte får några värden från externa givare vid loggerstart så kommer den att indikera givarfel. Om värden för innevarande dygn saknas kommer loggern att använda värden från föregående dygn.

Inga system är hundraprocentiga. Det är viktigt att notera att funktionen givare från externa datakälla förlitar sig på kommunikation i flera led över internet. Det innebär att det är något större risk för felaktigheter än för vanliga givare. Att förbrukare någon gång styrs på felaktigt elpris innebär en extra kostnad, men det är i regel inte hela världen. En betydligt värre konsekvens är om ett fel i elprisfunktionen tillåts orsaka skador, till exempel frysskador. Så här gäller det att tänka till hur styrvillkoret sätts, och att även ha en reservplan. Det är dessutom klokt att lägga in ett temperaturlarm i E-logger med god marginal till fryspunkten. Se även till att skapa ett larm för "Ingen kontakt med logger" så att larm skickas i det fall loggern av någon anledning stannar.

Innan givare för elpris skapas behöver elområde väljas. Gå till E-logger->Inställningar->Konto->Panelen Klient och välj elområde. De elområden som stöds är SE1, SE2, SE3, SE4, DK1, DK2, FIN, NO1, NO2, NO3, NO4 eller NO5. Förutom för styrning används det valda elområdet också för grafer i E-logger.

Skapa sedan givare under E-logger->Inställningar->Givare->Knappen "Lägg till givare från extern datakälla". Om du råkar göra det hela i omvänd ordning, det vill säga först skapar givare och sen väljer elområde i E-logger, behöver loggern startas om för att elpriser för det nya området skall nå loggern, i annat fall kan det ta upp till ett dygn.

För närvarande finns två sorters givare från extern datakälla:

Elpris - timpris

Utvärde är aktuellt kWh-timpris timme för timme. För svenska och norska elområden är utvärdet elpris i svenska öre respektive norska öre. För finska och danska elområden är utvärdet elpris i eurocent med en decimal. Vid negativt timpris är utvärdet noll. Då tröskelvärde för timpris skrivs in i styrfunktionen är det på samma sätt öre/eurocent med en decimal som gäller. Notera att detta är spotpriser, det pris en slutkonsument betalar är väsentligt högre pga elnätsavgift och skatter.

Elpris - valfritt antal timmar med lägst timpris under dygnet

När givaren skapas går det att välja antal timmar per dygn givaren skall ge 1 som utsignal, 1-23 timmar. Om vi exempelvis anger sex timmar så kommer givaren att ge värde 1 de sex timmar elpriset är som lägst under dygnet. Övriga timmar ger givaren utvärde 0. När en givare av denna typ används i styrfunktionen så anges tröskelvärde för på som >0 och för av som <1.

Felsökning av elprisstyrning

Manualer