E-logger | Manualer | Forum

Givare för utgångar

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Givare för utgångar

Det går att skapa givare för utgångar på Logger 3030 och Logger 1010. Det innebär att utgångens värde kan läsas av och användas som vilken annan givare som helst i loggersystemet. Det gör det möjligt att styra och larma utifrån värdet på en utgång, samt se utgångars värde på loggerskärmen och i webbläsare via E-logger. Alla typer av utgångar stöds; de interna digitala och analoga, trådlösa samt utgångar via IO-kretsar. Allt som styr utgångarna stöds; manuell styrning, automatisk styrning, solfångarstyrning (endast 3030), larm, samt styrning av utgångar via http-anrop.

För digitala utgångar loggas av som 0 och på som 100. För analoga utgångar loggas ett värde mellan 0-100%.

För att skapa en givare för en utgång, gå till Inställningar->utgångar, klicka "ändra" och sen knappen "skapa ingång för utgång". Då hamnar utgången i givarlistan och det går nu att använda den som vilken annan givare som helst. Om till exempel en utgång skall loggas, gå till Inställningar->kanaler och skapa en ny kanal och välj givaren för utgången.

Manualer