E-logger | Manualer | Forum

Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop (M2M)

HTTP-givare kräver mjukvara 210129 eller högre i loggern.

Med denna funktion går det att skapa HTTP-givare i Logger 3030 och Logger 1010 som läser ut givardata i json-format med HTTP-get-anrop. Funktionen är generell och kan användas med alla typer av enheter som returnerar json-data över HTTP, inklusive förstås egna projekt med ex. Rasberry PI.

När en HTTP-givare är definierad fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet och kan visas på displayer, loggas, användas för styrning och för larm. Även givarfelslarm går att definiera för att detektera om anropad enhet inte längre svarar. HTTP-givare läses av var 10:e sekund, eller så fort det hinns med.

För felsökning av HTTP-givare, använd statussidan under egen rubrik nedan, se kolumnen "Status för senaste anrop".

Shelly.jpg

Ett användningsområde för HTTP-givare är att läsa ut effektförbrukning från hemautomationsprodukter med wifi. Till exempel kan wifi-strömbrytare av fabrikat Shelly med inbyggd energimätning avläsas för att logga energiförbrukningen hos en frys eller för att larma om inte kompressorn gått på länge. Shelly har även andra produkter som kan läsas av såsom dimmrar, energimätare med klämmor, samt tillbehör till inbyggda brytare för att ansluta externa temperaturgivare.

HTTP-givare skapas i E-logger under Inställningar->Givare med knappen "Lägg till HTTP-givare". Tre parametrar behöver fyllas i.

  1. Givartyp - här specificeras vilken typ av givare som skall skapas, i dagsläget stöds tre typer - effekt, temperatur och luftfuktighet.
  2. HTTP-adress (max 90 tecken) - adress till json-data att läsa ut.
  3. Parmeter att läsa ut (max 90 tecken och tre nivåer) - här anges vilken parameter i den json-datamängd den anropade enheten returnerar som skall läsas ut.

Data från den anropade enheten får inte vara större än 1000 tecken, resten ignoreras.

Exempel - läs ut förbrukning från wifi-strömbrytare Shelly Plug/PlugS

url=192.168.1.22/meter/0
parameter=power

Exempel - läs ut förbrukning från wifi-dimmer Shelly Dimmer/SL

url=192.168.1.23/status/
parameter=meters.power

Exempel - läs ut intern temperatur från wifi-dimmer Shelly Dimmer/SL

url=192.168.1.23/status/
parameter=tmp.tC

Exempel - läs ut förbrukning från wifi-energimätare Shelly 3EM mätare 2

url=192.168.1.35/emeter/2
parameter=power

Statussida för HTTP-anrop

På statussidan för HTTP-anrop visas status för frågande HTTP-givare.

Statussidan nås via sökvägen /phstat i webbläsare.

Exempel på adressfält i webbläsare:

http://192.168.1.8/phstat

Loggerns IP-adress syns i inställningsmenyn i loggern i menyvalet "Om". (Öppna under inga omständigheter upp brandväggen mot port 80 i loggern för att komma åt loggern utifrån, det kan utgöra en säkerhetsrisk.)

Följande visas på statussidan med en givare per rad:

Manualer