E-logger | Manualer | Forum

Felsökning vid driftläge E-logger

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Felsökning av driftläge E-logger

Kontrollera först att loggern står i driftläge E-logger. Har du gått in i inställningsmenyn och valt "Driftläge E-logger" efter senaste minnesradering?

Går loggern vid omstart igenom hela initieringssekvensen för internetuppkoppling (teckenfönstret skall mer eller mindre snabbt visa "Init 1/6", "Init 2/6 fram, till "Init 6/6") utan felmeddelanden? Om initieringssekvensen fastnar i något läge kommer loggern att själv försöka göra om steget i fråga efter cirka en minut. Klicka valknappen på Logger 1010 eller skärmen på Logger 3030 om du direkt vill försöka igen. Kvarstår samma felmeddelande trots ett par tre försök, se felsökning av respektive fel nedan.

Felmeddelanden

Fel #1 Kontr. LANkabel.

Detta fel indikerar antingen utebliven kontakt mellan logger och router, eller att DHCP saknas eller inte är åtkomligt.

Fel #2 Kontr. WANkabel / DNS rtr / Brandv

Detta fel indikerar att loggern inte kan kontakta nätverket utanför routern.

Fel #3, #4, #5-1 Kontr. E-logger

Detta fel indikerar att loggern inte kan komma åt E-logger korrekt.

Fel #5-2 Skriv in E-logger

Detta fel indikerar att loggerns ID-nummer inte finns i E-logger.

Fel #6

Detta fel indikerar att loggern inte kan komma åt E-logger korrekt.

Manualer