E-logger | Manualer | Forum

Extern display

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Extern display

Med en extra display blir det möjligt att alltid hålla koll på viktiga mätvärden och larm på avstånd från Logger 3030 eller Logger 1010. På vissa typer av displayer går det även att skriva till displayen via HTTP-anrop, se avsnittet Skrivning till extern display via HTTP-anrop.

Den externa displayen ansluts mot jord och data på Sensors 1, Sensors 2 eller Sensors 3. Displayen kräver även +12V för att fungera, och då den vid start kräver mer ström än vad loggern kan tillhandahålla via skruvplintarna så behöver strömförsörjningen till displayen anslutas med y-kabel (förgreningskabel) direkt mot nätaggregatet. Det vanliga är förstås att displayen kopplas in på det givarnät som passerar närmast displayens tänkta placering. Om det givarnätet då matas med 12V så behöver den matningen flyttas från sensors-plinten till y-kabel enligt ovan. Glöm inte att sätta lämplig säkring i serie med 12V så att eventuell skada på givarnätet inte sänker hela loggern.

Displayen detekteras automatiskt av loggern, och så fort displayen är ansluten börjar den visa mätvärden och eventuella larm.

Det går att ansluta två displayer till samma logger och det går fritt att blanda 4x20, 2x16 och 1x4.

Oled-display 4x20

Denna display har 4 rader och 20 tecken på varje rad.

Displayen visar antingen alla till loggern anslutna givare, eller givare markerade med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Varje givare tar upp en rad och visas med 8 tecken givarnamn, mätvärde (max 99999.9) samt 3 tecken enhet. 4 givare visas samtidigt. Om fler än 4 givare behöver visas roterar de med 4 åt gången.

Disp oled 4x20.jpg

Vid larm blinkar texten och enbart de givare för vilka larmvillkor är uppfyllda visas, maximalt 4 stycken.

LCD-display 2x16, bakgrundsbelyst

Denna display har 2 rader och 16 tecken på varje rad.

Displayen visar antingen alla till loggern anslutna givare, eller givare markerade med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Varje givare tar upp en rad och visas med 8 tecken givarnamn samt mätvärde (max 99999.9). Enhet visas ej. Displayen visar 2 givare samtidigt. Om fler än 2 givare behöver visas roterar de med 2 åt gången.

Disp lcd 2x16.png

Vid larm blinkar bakgrundsbelysningen och enbart de givare för vilka larmvillkor är uppfyllda visas, maximalt 2 stycken.

LED 7-segmentsdisplay 1x4

Denna display har 1 rad med 4 siffror. Siffrorna är ca 14 mm höga och syns på åtminstone 7 meters håll.

Displayen visar klocka på format HH:MM alternerande med mätvärde för upp till fyra valfria givare. De givare som skall visas markeras med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Temperaturer och luftfuktighet visas med en decimal, barometer och effekt visas utan decimaler. Värden större än 9999 görs om till kilo och visas med två decimaler (exempel: efter 9999 slår displayen om till 10.00). Vindriktning visas som siffra 0-15. Räkneverk för energi, vattenförbrukning osv. visas ej, displayen visar Err om räknare markeras för visning i inställningarna.

Disp 7seg.jpg

Disp 7seg2.jpg

Vid larm visas -AL- blinkande.

Manualer