E-logger | Manualer | Forum

2020 vs 3030 vs 1010

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Jämförelse av Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Funktion Logger 2020 Logger 3030 Logger 1010
Kapsling Väggmontage
b=115, h=125, d=28 mm
Väggmontage
b=180, h=133, d=35 mm
Dinskenemontage
b=70, h=88, d=59 mm
Display Monokrom lcd
2 rader á 8 tecken
Färg lcd
320x240 pixlar
tryckkänslig
Monokrom oled
4 rader á 16 tecken
Stöd för extra displayer via onewire Nej
 • Monokrom 4 rader á 20 tecken
 • Monokrom 2 rader á 16 tecken
Samma som 3030
Knappar En trycknapp, navigera med enkel- och dubbeltryckningar Tryckkänslig display Knappar för upp/ner/välj i frontfolien
Statusdiod Grön vid normal drift, röd vid fel Grön vid normal drift, röd vid fel, blå vid radiomottagning Nej, vid normal drift visas blinkande punkt på displayen, vid fel blinkar texten på displayen
Ljud Ja Ja Nej
Onewire-portar 2 3 3
Utrustning som stöds via onewire
 • Temperaturkrets DS18B20, DS18S20
 • HTMIQ högtemperaturmodul
 • P3IQ pulsmodul
 • IO-krets DS2406, DS2408, DS2413 end. som ingångar, ej ut
 • THLIQ temp-, fukt- och ljusmodul med HTU21D

Säljs ej längre:

 • A/DMIQ analog och digital I/O-modul - IO-kretsar ersätter digitala ingångar
 • HTIQ temp/fuktmodul - THLIQ ersätter
 • Temperaturkrets DS18B20, DS18S20
 • HTMIQ högtemperaturmodul
 • P3IQ pulsmodul
 • IO-krets DS2406, DS2408, DS2413 som in- och utgångar
 • Extern display
 • THLIQ temp-, fukt- och ljusmodul med HTU21D och BME280
 • Miljömodul - temp, fukt, ljus, damm, CO2, voc, ljud, rörelse

Säljs ej längre:

 • A/DMIQ analog och digital I/O-modul - Anv. IO-kretsar eller på PRO Modbus-IO-moduler istället
 • HTIQ temp/fuktmodul - THLIQ ersätter
Samma som 3030
Pulsingångar 2 6 (kan även användas som digitala ingångar)

fler digitala ingångar kan fås via Onewire och på PRO-modellen även via Modbus

6 (kan även användas som digitala ingångar)

fler digitala ingångar kan fås via Onewire och via Modbus

Analoga ingångar 0 3 0
Isolerade analoga ingångar 0 4 (PRO)

fler kan fås via Modbus

0

kan fås via Modbus

PT-1000-ingångar 0 4 0
Reläutgångar 0 8

fler kan fås via Onewire, och på PRO-modellen även via Modbus

2 (ersätter vid användning två pulsingångar)

fler reläutgångar kan fås via Onewire och via Modbus

Isolerade pwm-utgångar 0 2 (PRO) 0
Isolerade analoga utgångar 0 2 (PRO) 0
Isolerad RS232/RS485-port
med stöd för Modbus RTU/M-bus
Anslut t ex
 • Elmätare
 • Energimätare
 • Vattenmätare
 • Temp/fukt/co2-givare
 • IO-moduler med analoga och
  digitala in samt digitala ut
 • Frekvensriktare solfångare
 • Värmepumpar
0
 • Modbus RTU för upp till 30 enheter/mätpunkter (PRO)
 • M-bus för upp till 30 enheter/mätpunkter externt tillbehör via Modbus RTU
 • Modbus RTU för upp till 30 enheter/mätpunkter internt tillbehör
 • M-bus för upp till 12 enheter/30 mätpunkter internt tillbehör (går ej montera samtidigt som HAN-ingång)
 • M-bus för upp till 30 enheter/mätpunkter externt tillbehör via Modbus RTU
IEC 62056-21 via RS485 0 0 Ja, kabel och IR
Isolerad HAN-ingång för avläsning av HAN/RJ45-port på huvudelmätare från Elbolag (Norge och ibland Sverige) 0 0 Internt tillbehör (går ej montera samtidigt som intern M-bus eller H1)
H1-ingång för avläsning av H1/RJ12-port på huvudelmätare från Elbolag (Sverige) 0 0 Internt tillbehör (går ej montera samtidigt som intern M-bus eller HAN)
433 MHz radio för trådlösa givare och brytare Nej Ja Nej
M2M: Ta emot väder- och temperaturdata över nätverket via HTTP från egen utrustning - ex. Renkforce WH2600 väderstation, eller Rasberry PI Nej Ja Ja
M2M: Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop - läs ut och logga bl a effekt från wifi-strömbrytare och energimätare (Shelly) eller annat som returnerar json-data Nej Ja Ja
M2M: Styr loggerns utgångar via HTTP från egen utrustning Nej Ja Ja
M2M: HTTP-utgångar - styr externa tillbehör såsom wifi-strömbrytare (Shelly, SonOff) eller anropa extern webbserver Nej Ja Ja
Loggning av utgångar Nej Ja Ja
M2M: Modbus TCP master/slave Nej Ja Ja
Barometer Nej Ja Nej
Klocka med batteribackup Nej Ja Ja
Beräknade givare Nej Ja Ja
Loggning till
 • LoggerSoft
 • E-logger
 • LoggerSoft
 • E-logger
 • SD-kort
 • LoggerSoft
 • E-logger
 • SD-kort
M2M: Skicka mätdata från logger till egen server Ja, UDP-server Ja, webbserver Ja, webbserver
Larmfunktion Ja Ja Ja
Generell styrfunktion (efter givarvärden, timpris el, klocka) Nej Ja Ja
Solfångarstyrning Endast i version Sunlogger 2020, 1 oberoende styrning, endast på/av Ingår som standard, 4 oberoende styrningar, även varvtalsstyrning Nej

Logger 3030 och 1010 stöder alla givare och expansioner som Logger 2020 gör och jobbar mot samma pc-program och webbtjänst, så det går i princip att byta Logger 2020 mot Logger 3030 eller 1010 rakt av och fortsätta logga som inget har hänt. Logger 3030 och 1010 erbjuder dock stöd för betydligt fler typer av givare och har fler anslutningar än Logger 2020.

Det går inte att styra externa reläer på IO-modulen A/DMIQ med Logger 3030 eller 1010.

Manualer