E-logger | Manualer | Forum

Logga

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Att logga betyder att automatiskt läsa av och spara värdet från olika givare. Till exempel kan man logga temperaturen på en viss plats varje minut, dygnet runt, under år efter år. I princip är det samma sak att logga som när en väderintresserad person läser av sin utomhustermometer vid ett visst klockslag varje dag och noterar datum och avläst värde i en anteckningsbok, med skillnaden att då man loggar sker avläsningarna helt automatiskt och lagras elektroniskt på en hårddisk.

Manualer