E-logger | Manualer | Forum

Givare från extern datakälla

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Givare från extern datakälla

Givare från extern datakälla är en typ av givare som hämtar data från en extern datakälla, med mer allmänna data än de loggern normalt loggar. Dessa givare är i första hand till för styrändamål. Till att börja med för elprisstyrning (timprisstyrning). Givare från extern datakälla fungerar inte riktigt som andra givare. De visas i loggerns teckenfönster, och går att använda just för styrändamål, men de går inte att använda för larm, och de kan inte loggas (elpriset kan ändå visas i graf på E-logger.se).

Loggern får mätdata från externa datakällor via webbtjänsten E-logger, och det kräver ett betalabonnemang. Alla typer av betalabonnemang fungerar.

Innan givare för elpris skapas behöver elområde väljas. Gå till E-logger->Inställningar->Konto->Panelen Klient och välj elområde. De elområden som stöds är SE1, SE2, SE3, SE4, DK1, DK2, FIN, NO1, NO2, NO3, NO4 eller NO5. Förutom för styrning används det valda elområdet också för grafer i E-logger.

Skapa sedan givare under E-logger->Inställningar->Givare->Knappen "Lägg till givare från extern datakälla".

För närvarande finns två sorters givare från extern datakälla:

Elpris - timpris

Utvärde är aktuellt kWh-timpris timme för timme. För svenska och norska elområden är utvärdet elpris i svenska öre respektive norska öre. För finska och danska elområden är utvärdet elpris i eurocent med en decimal. Då tröskelvärde för timpris skrivs in i styrfunktionen är det på samma sätt öre/eurocent med en decimal som gäller. Notera att detta är spotpriser, det pris en slutkonsument betalar är väsentligt högre pga elnätsavgift och skatter.

Elpris - valfritt antal timmar med lägst timpris under dygnet

När givaren skapas går det att välja antal timmar per dygn givaren skall ge 1 som utsignal, 1-23 timmar. Om vi exempelvis anger sex timmar så kommer givaren att ge värde 1 de sex timmar elpriset är som lägst under dygnet. Övriga timmar ger givaren utvärde 0. När en givare av denna typ används i styrfunktionen så anges tröskelvärde för på som >0 och för av som <1.

Manualer