E-logger | Manualer | Forum

E-logger

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

E-logger är en specialgjord webbplats för insamling, lagring och visning av mätvärden från olika typer av givare, både i hemmet och på andra platser. Det går att logga nästan vad som helst, till exempel temperatur, luftfuktighet (i exempelvis en krypgrund), elförbrukning (uppdelat på flera förbrukare - hushållsel, uppvärmning osv.), COP effektfaktor hos värmepumpar, flis- och pelletsförbrukning, vattenförbrukning, flöde, ljus osv.

Anslutna givare kan läsas av så tätt som var tionde sekund och data sparas upp till tio år. Aktuella givarvärden visas dels i graf och dels i tabell med tidsstämplade min- och max- och medelvärden för det senaste dygnet. Därutöver är det möjligt att generera grafer över valfri tidsperiod bakåt i tiden.

Innehåll

Vad är nyttan med att logga?

Främst handlar det om ekonomi, miljö och trygghet. Men kanske också om väderintresse eller rent allmänt tekniskt intresse?

Ekonomi och miljö

Det finns ofta pengar att tjäna både på mindre förbrukning av hushållsel och på mindre energiåtgång för uppvärmning genom bättre intrimmad värmeanläggning. Den som minskar sin förbrukning minskar på köpet också sin miljöbelastning.

Genom att logga elförbrukningen lär man sig vilka apparater som drar mest energi och blir sporrad att spara. Genom att logga inomhustemperaturen går det att svara på följande frågor: Har du rätt temperatur inomhus? Hur väl regleras den - hur väl fungerar termostaterna på elementen och shuntstyrningen på värmeanläggningen? Är temperaturen för hög eller ojämn finns pengar att spara. I vissa fall kan det förstås vara tvärt om, kanske vill du visa för din hyresvärd att värmen är för snål?

För den energimedvetne är det förstås även intressant att jämföra utomhustemperatur med inomhustemperatur och elförbrukning, hur mycket energi går vid olika temperaturer? Har du en värmepump eller pelletspanna finns dessutom fler intressanta temperaturer att mäta och det blir möjligt att utifrån insamlade mätvärden trimma in anläggningen för bättre driftsekonomi.

Trygghet

För den som är på resande fot är det tryggt att veta att värme, kyl och frys fungerar därhemma så att man slipper överraskas av sönderfrusna rör på grund av att värmen stannat när det är riktigt kallt ute eller av en upptinad frysbox med förstörd mat. Att montera givare som mäter temperaturen inomhus samt i kylskåpet och i frysboxen är inte speciellt svårt.

Väderintresse

Är du intresserad av väder? Kanske har du redan en min- maxtermometer men det är ingenting mot hur väl du kan följa utomhustemperaturen genom att logga den, här kan du förutom min- och maxvärden även se vilken tid extremvärdena infann sig och kurvor för vilken dag som helst. För den som vill ha utomhusgivare i flera väderstreck är det också fullt möjligt.

Varför lagra mätdata på en webbplats?

Det finns många fördelar med att logga mot en webbplats istället för mot en egen hårddisk. Man kommer åt sina mätvärden via en vanlig webbläsare var än man befinner sig, detta gör det även enkelt både att visa sina data för andra samt att jämföra sina data med andras data. Väljer man sen rätt typ av logger får man ytterligare fördelar. Dels slipper man ansluta elektronik och givare till sin känsliga dator, dels slipper man installera och uppgradera programvara, dels fungerar det oberoende av om Windows, Mac-OS eller Linux används som operativsystem på den egna datorn eftersom webbläsaren är allt som används, och bäst av allt, man behöver inte ha en energikrävande PC igång dygnet runt för att logga.

Vad behövs för att komma igång?

För att använda webbplatsen E-logger behövs, förutom ett konto i tjänsten förstås, även givare och en logger som automatiskt läser av givarna och skickar mätvärden via din internetuppkoppling. De loggrar som stöds är i dagsläget dels en vanlig persondator utrustad med Windows-programmet Loggersoft och dels den lilla fristående och strömsnåla loggern Logger 2020 som är utvecklad speciellt för att passa bra ihop med E-logger.

Manualer