Solfångare 80 vacuumrör typ U-rör.Ackumulatortank 750 Liter med en solslinga och två varmvatten slingor isolerad med 90mm PUR. Frånluftsvärmepump IVT490 bytad till Nibe 730 mars 2019. Pool 27m3 Oval 3,5 x 7m nedgrävd (Grafen på pool temperaturen varierar pga att pumpen går periodvis).