Solfångare 80 vacuumrör typ U-rör. Ackumulatortank 750 Liter med en solslinga och två varmvatten slingor isolerad med 90mm PUR. Frånluftsvärmepump IVT490. Luftvattenvärmepump Sfinx 6Kw. Pool 27m3 Oval 3,5 x 7m nedgrävd (Grafen på pool temperaturen varierar pga att pumpen går periodvis). Energi från solen 2012 (2011). Januari - 115 (124) kWh. Februari - 244 (176) kWh. Mars - 442 (428) kWh. April - 504 (772) kWh. Maj - 773 (834) kWh. Juni - 622 (914) kWh. Juli - 673 (617) kWh. Augusti - 630 (583) kWh. September - 337 (486) kWh. Oktober - 205 (338) kWh. November - (99) kWh. December - (35) kWh. Totalt - 4003 (5406) kWh.