Loggning Toshiba RAS-10 GAVP-E och ES V5 11kW Aktuella värden och kWh fr år 2015 början. Värmepumpar starter under pågående dygn