Nibe F1245-8 med 2x300 m jordvärmeslingor i Lidköpingstrakten.