Egen elproduktion med solceller max effekt 6.1kW AC. Uppvärmning: Maga 25kW vedpanna och solfångare dockad mot 500L tank med kulvert till 1000L tank.