Sjövärmepump med 500m kollektor i sjö + 100m i mark, kopplad parallellt med 800 + 500l acc-tankar med automatshunt som via microbrytare o tiderelä styr vp till flytande kondensering.Åtgärdsprogram för att höja COP pågår...