Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => SunLogger 2020 => Ämnet startat av: Fabib skrivet 2012-06-10 20:31Titel: sunlogger admiq och magnetventil
Skrivet av: Fabib skrivet 2012-06-10 20:31
Håller på och planerar för solfångare.
Funderar på att sätta en magnetventil mellan värmeväxlare och övre tank för att kunna optimera skiktningen. ideen är att aktivera ventil och cirk. pump för värmeväxlare vid en vald temp. Man kan således välja att låta solkretsen bli varmare för att undvika omrörning i tanken om man redan har varmt vatten i toppen för att man har eldat (vår/höst). Ser en liknande funktion i sunlogger (relä2) men går den att tillämpa detta?


Titel: SV: sunlogger admiq och magnetventil
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-06-11 08:08
Nu är det där inget jag provat, och Andreas kan programmet bäst, så han kan egentligen bäst svara på om det fungerar.
Så vitt jag kan se skall det dock fungera om du klarar dig med att styra i intervallet 50 - 95 grader.
Du skall i så fall aktivera styr 2.
Välja Giv TÖ
Definiera vilket relä som skall dra.
Ange temperatur för brytpunkt.
Ange hysteresen som det skall jobba med.

Styr2 UT   Val av andra relä på IO-modul, visar ”IO sakn.” om ingen IO-modul ej finns installerad i systemet.
Styr2 IN   (visas end. om ”Styr2 UT” är vald) Val av ingivare, "Giv. S", "Giv. TN" eller "Giv. TÖ".
Styr2 NI   Nivå - temperatur från ingivaren då relä Styr2 ska slå till, 50-95 grader, förvalt värde 80
Styr2 HY   Hysteres styr2, 1-10 grader, förvalt värde 4

Typ.
Om du vill att ventilen skall växla om det blir över 60 grader i toppen och återgå om det blir kallare än 57 grader så ställer du STYR 2 NI på 60 grader och STYR 2 HY på 3 grader.