Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Nyheter => Ämnet startat av: Andreas skrivet 2020-02-27 10:22Titel: Logger 3030 V200221 - Modbus-IO-moduler, Nexa 2, LoRa-Modbus
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-02-27 10:22
Ny loggermjukvara Logger 3030 version 200221 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.

(Användare som rapporerat buggar eller köpt ny logger kan ha en mellanversion där en del av nedanstående redan finns.)

Ny funktionalitet:
¤ PRO: Stöd för Modbus-moduler från Wellpro som ger fler analoga ingångar och digitala in-/utgångar. Det går att koppla in flera av varje modul och kombinera modulerna fritt. Följande moduler stöds:
 ¤ WP3082 8 analoga in 0-20mA
 ¤ WP3084 8 analoga in 0-10V
 ¤ WP8028 8 digitala in + 8 digitala ut,
 ¤ WP3804 6 st analoga in 0-20mA + 4 st digitala in + 4 st digitala ut
¤ PRO: Anpasssning för Carel EVD (Qvantum Värmepump med Modbus)
¤ Stöd för radarrörelsegivare och ljudgivare i miljömodulen.
¤ Nexa 2-brytare går nu definiera som utgång, loggerns automatiska styrfunktion stöder även absolutdimmer nivå 1-16 via Nexa 2.
¤ Stöd för larmfördröjning 24 timmar.
¤ Visning av antal externa displayer på varje sensoringång vid start av logger.
¤ PRO: Stöd för LoRa-brygga för Modbus så att kommunikation med modbusenheter som till exempel elmätare kan ske trådlöst på upp till 1 km avstånd.
¤ Logger 3030 svarar på pinganrop.

Åtgärdat
¤ Regnmängd (både från trådlös och http-regnsensor) till E-logger felaktig.
¤ Mjukvarufiltrering av störningar temp/fukt/ljus-givare.
¤ PRO: Sökning efter Modbus-enheter fungerar säkrare.
¤ Extern OLED-display visar paragraftecken istället för understreck.

Denna uppdatering kräver minnesradering för de som har en version äldre än 190406. Själva raderingen sker automatiskt men sen behövs viss handpåläggning, så om radering krävs kan uppdatering inte ske på distans.

Om loggning skall ske mot E-logger måste följande göras efter minnesraderingen:
a) Driftläge E-logger aktiveras i huvudmenyn i Logger 3030.
b) Det nya ID-nummer som visas i displayen på Logger 3030 skrivas in i E-logger under Inställningar->Konto. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad.
c) Nästa steg är att trycka lätt på loggerdisplayen så den ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart den nya loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall alla menyer åter synas i E-logger.
d) Om visningsordning för givare är definierad behöver "Skicka position till logger" klickas under E-logger->Inställningar->Givare för att ordningen skall bli rätt i loggerdisplayen.

Om ni har frågor eller funderingar kring den nya loggermjukvaran så använd forumavdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde.