Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Ortis skrivet 2018-01-07 12:57Titel: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2018-01-07 12:57
Jag läste av vår elmätare nu på nyårsdagen för att få en komplett årsförbrukning.
Upptäckte att det skilde ganska mycket mellan E-loggers "senaste 12 månader" och verkligt värde på elmätarens display.
E-logger visade ca 300 kWh för MYCKET.
Något som har en teori varför den visar så?
Kan ha förståelse för om det skulle visas för lite om vissa pulser har missats under året  men underligt att det visas får mycket.
Jag loggar på SunLogger 2020 från två stycken Landis & Gyr ZMD120ASer53 anslutna från SO-utgången. (500 pulser/kw)


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-01-07 18:10
Det beror vanligtvis på störningar på ledningen mellan elmätare och logger. Om du tittar i grafen på elkanalerna borde där då synas spikar då och då.

Det brukar i så fall kunna avhjälpas genom att dra kablarna annorlunda eller genom att dämpa känsligheten på pulsingången med ett motstånd.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2018-01-07 22:39
Tack för tipsen. I mitt fall sitter mätaren ca 2dm från loggen så det borde inte vara problem med kabellängd. Snarare för stark signal. Vad för motstånd bör man ha för dämpa signalen?

Har exporterat ut data för att kolla efter onormala toppar för på graferna har jag svårt att se något onormat på.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-01-08 08:19
Det behöver inte vara längden på kabeln, även en kort kabel kan plocka upp störningar. En vanlig störkälla är frekvensomriktare.

Använd ett 470-ohms-motstånd mellan jord och den pulsingång det gäller för att dämpa känsligheten.

Det är inte alltid så lätt se spikar vid export eftersom högsta upplösning då är minuter, prova gärna kolla i en graf med max inzoomning, dvs tidsrymd 15 minuter, alternativt att du kör LoggerSoft ett tag.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-01-08 08:21
Tips tillsvidare, från manualen:
Citat
För att få totalt antal enheter att visa samma som räkneverket i en elmätare eller en vattenmätare går det att skriva in nuvarande mätarställning i fältet “Räknare korrigering” i inställningsmenyn för kanalen. Notera dock att räkneverken oundvikligen kommer att misstämma efter en tid i takt med att pulser tappas på grund av att loggern stängs av, nätfel, överföringsfel osv.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2018-01-08 09:13
Tips tillsvidare, från manualen:
Bra tips. Nu har jag synkat elogger mot räkneverken så nu kan jag lättare hålla koll på om de driver iväg åt något håll.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2019-01-01 22:14
Väcker den här tråden igen.
Gjorde även idag en ny manuell avläsning av räkneverken på mina mätare. De visade ca 13 kwh mer än elogger. Troligen har elogger tappat några mätningar i samband med att vårt Internet varit nere någon dag i höstas.
Det som fortfarande felar är att årssammanräkningen på hela 2018 diffar ca 500 kwh för mycket igen!
Får intrycket att elogger ändå räknar fel på något sätt då det egentligen bara borde vara 13 kwh för lite.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-01-09 08:55
Knepigt. Hur mer i detalj har du kommit fram till att felet på årssammanställningen är just 500 kWh?


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-01-10 20:09
300 kwh fel men hur stor var totala årsförbrukningen ?


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2019-01-10 21:40
Knepigt. Hur mer i detalj har du kommit fram till att felet på årssammanställningen är just 500 kWh?

Jag läser av min elmätares räkneverk varje nyårsavton och räknar på det sättet hur mycket el som gått åt under året.
Den uträknade årsförbrukningen från mätaren är ca 500 kwh MiNDRE än vad årssammanställningen är på elogger.

Kan felet kanske bero på avrundade värden adderas och det till slut blir så mycket som 0,5 MWh?
Hur många decimaler lagras exempelvis en timmes elförbrukning?


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Ortis skrivet 2019-01-10 21:50
300 kwh fel men hur stor var totala årsförbrukningen ?
Den verkliga förbrukningen var 10206 kwh under 2018.
Enligt eloggers årssammanställning var det 10711 kwh under samma period.


Titel: SV: E-logger visar för mycket elförbrukning
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-01-11 10:47
Det här med avrundning har marginell påverkan eftersom det slår åt bägge håll, hade det varit ett problem hade alla fått felaktiga värden.

Jag tror fortfarande på störningar.

Prova det här: Gå in på översiktssidan i E-logger (dvs där du hamnar när du loggar in) med "Senaste mätvärden" och titta i kolumnen "Max" för "El total" några dagar i följd, vad ligger maxvärdena på? Verkar de rimliga i förhållande till ditt uppvärmningssystems maxeffekt?

Inom parentes bakom maxvärdet visas ett klockslag, om du sen går till grafer och gör en graf som börjar 10 minuter före det klockslaget och med upplösningen 15 minuter så ser du om det är korta toppar eller vad det är.